Зарибяванията в Асеновград

В началото на 80-те години асеновградчани са свидетели на изкуствено зарибяване на река Чая. Изразходвани са доста средства за реализиране на тази идея, но за съжаление всичко остава без особен резултат. И идеята логично замира. Но това далеч не е първата идея да се зариби нашата река, и то с пастърва.

Асеновградските вестници от миналото разказват любопитен епизод от историята на града ни в това отношение. Амбициозен се оказал инструкторът при Министерството на земеделието през 1933 г. Станчо Кралев, който за нуждите на рибарското дружество "Мряна" доставил 10 000 зърна хайвер от американска пастърва от Самоковската рибовъдна станция. Били положени изключителни грижи.
Георги Обущаров, дамски шивач по професия, предоставил своя шадраван в двора на Лемонидис за излюпване на рибките. След това те населили реката между железния мост и Луковица, както и началото на "40-те извора".


 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев