Храмово строителство в Асеновград и района

В Асеновград има Голям брой църкви, манастири и параклиси. Тази голяма по мащаби строителна дейност е характерна за природопската яка, но в най-широка степен се забелязва в нашия район. Обяснението е много просто. Според мен това се дължи на два особено важни фактора.

1 . Наличието на голяма гъцка общност в Станимака и във всяко едно от близките до нея селища (Куклен, Богородично, Горнослав, Горни Воден). Както сами знаем гръцката религиозност е доста силна и е напълно нормално където живее една такава голяма общност, тази общност да има наред с материалните и духовни нужди. Факта, че солиден капитал и търговски позиции са били съсредоточени в ръцете на тази гръцка общност в Асеновград, за тях не е било особен проблем да построят за своите нужди редица богослужебни сгради.
2 . Голямата концентрация на манастири в този район също изиграва огромна роля за широките мащаби на църковностроителна дейност. Неслучайно мястото около Станимака е било наричано ''Мала Света гора'' - малката света гора, защото тук в района са се намирали няколко големи манастира. Безпорно обаче с най-голямо икономическо и духовно значение бил Бачковският манастир. Икономическо заради факта, че манастира притежавал огромни владения, които стопанисвал с помощта на стотиците си аргати, давайки хляб на целия район около него, благодарение на многото си мелници по протежение на реката, снабдявайки местното население с дървен материал от големите горски масиви които владеел. Духовното значение на Бачковският манастир било много голямо, заради чудотворната икона на Божията майка, за която се смята, че е рисувана от ръката на св. ев. Лука, дарена през 1311 година от двама грузински братя. Тази икона върши стотици чудеса, лекува множество душевно болни, недъгави и хроми хора, като убеждава в благодатта съсредоточена в този район. Манастира е бил пристан за дестки монаси - таксидиоти идващи от светогорските манстири по пътя им за Централна България. Тук са се раждали много идеи, ръкописи, ценни икони и изкючителни стенописи. По време на турското робство Бачкоеският манастир е бил разсадник на патриотични идеи и пазител на българската духовност и самосъзнание.

Има три основни района на църковностроителна дейност, които могат да се проследят. Те са с по няколко селища, и всеки притежава характерните за него особености:
1 . Асеновград - Рожен - по устието на река Чепеларска - (Наречен, Орехово, Косово, Малево, Хвойна, Павелско, Чепеларе).

2 . Асеновград - Рожен - по устието на реките Юговска, Манастирска и Джурковска - (Югово, Борово, религиозен комплекс ''Кръстова гора, Манастир, Джурково, Момчиловци, Соколовци).

3 . Чернатица - Добростански рид - (Бяла черква, Куклен, Богородично, Добралък, Яврово, Лясково, Горни и Долни Воден, Мулдава, Червен, Долнослав, Горнослав, Тополово, Новаково, Златовръх, Конуш).

В този ареал има една изключително голяма концентрация на източно-православни религиозни обекти. Параклисите в изброените три района са над 250, църквите над 40 а манастирите цели 7. Това е едно място, което наред с района на Велико Търново и София може да се счита като място кадето са локализирани най-много манастири. Така е и със църквите. Но параклисите са нещо уникални като архитектура за цяла България. Тук се намират и най-много от тях за цялата територия на страната ни.
 
Copyright 2003-2008 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев