Начало на прогимназиалното образование - к. ф. н Димитър Атанасов

През 1879 година отваря врати в Станимака Българското конушко-кантонско училище, което слага начало на прогимназиалното образование в града. В архива на Йоаким Груев откриваме следното писмо по този повод:

"През 1879 година членовете на църковното, училищното и читалищното настоятелство, под председателството на Бракалов и членове: Т. Драгалов, Кр. Стойчев, Т. Райчев, и П. Костов, изпращат частно писмо с прошение до Йоаким Груев:"щото една от гимназиите, които ще се отварят в областта (Източна Румелия) за сметка на правителството, да се отвори в града ни (Станимака)." В прошението си те излагат причините, поради според тях са няколко:

1. Климатът, местоположението и други удобства в град Станимака, които рядко се намират другаде в куп.
2. Гимназията ще послужи за просвещаване на три околии: Конушка, Рупчоска, Хаджиелеска, на които Станимака служи за средоточие, което е действително и тъй.
3. Гимназията ще ни достави много средства, нужни за борбата (срещу гърците).

Още същата година вестник "Марица" публикува следното известие:

"Известява се на почитаемата публика, че в град Станимака е отворено Българско конушко-кантонско училище. И освен четирях отделения тази година в него се отваря и първи клас. За туй, които ученици имат да постъпват в класа или в отделенията, да побързат, колкото се може, час по-скоро да пристигнат.

Град Станимака, 20 септемврий 1879 година.
Настоятелството."
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев