Тополовският проход - Д-р Иван Василев

Преди 120 години Тополовският проход е играл роля на важен стратегически път - през "Инкая" и "Каракулас" е свързвал Тракийската низина с Беломорието.

Той е на границата между Западните и Източните Родопи. Има особено голямо значение в Руско-турската освободителна война.

През него е преминала разгромената и отстъпваща към Беломорието Сюлейманпашова армия и различни руски части.


На 7 януари 1878 година генерал Скобелев достига ариегарда на Сюлейман паша, отстъпващ през Тополовският проход за Гюмюрджина. На 12 януари същата година в 10 часа сутринта пред генерал Радзишевски в Станимака се явява полицей-майстерът - българинът Бакалов, назначен за такъв на Станимака и околията от генерал Гурко. Съобщава му, че на разсъмване е пристигнал от Тахтали (Тополово). Около 200 башибозуци се укриват в планината към Еркюприя (Мостово).

От пета полева записка на генерал-майор Чернобузов до генерал Гурко, писана на 19 януари 1878 година в 5 часа следобед в село Кърджиларе (Искра), се вижда, че близо до Хасково се намира драгунската бригада на генерал Краснов, която е преминала от Тахтали. Главното командване знае, че е усппяло да превземе цяла Източна Тракия, но е заплашено от неизвестността в Родопите, поради което търси начин да проникне до сърцето на Източните Родопи - района на Кърджали и Момчилград. Във връзка с това е натоварен генерал Чернобузов с неговата бригада да настъпи към този район.

Командирът на вотри ескадрон от Девети киевски полк майор Кариев пише до командира на полка в Станимака: "На 18 януари 1878 година тръгнах към село Тахтали, където трябваше да дойдат предаващите се турци. Към моя разезд присъединиха две роти от пехотния Тамбовски полк, с който пристигнах в село Тахтали. На 19 януари се получи заповед от командира на Тмабовския полк: "Намиращите се в Тахтали роти на 20 януари да пристигнат към Кетелник (Леново) за продължаване прехода към Одрин." На 20-и сутринта ротите потеглиха за Кетелник."

На 21 януари 1878 година същият майор Кариев съобщава на командването: "По заповед на покловник фон Крюгер в Тахтали е настанен полуескадрон, защото в околностите му има въоръжени турци от другите села. Те заплашват селото."
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев