Къде се е намирало Караалановото училище

За много хора този въпрос е напълни излишен. За тях сградата на улица "Цар Иван Асен II" е въпросното училище. Преди години училище "Петко Каравелов" по собствена инициатива по стави и паметна плоча на стената и. За цъжаление обаче информацията в нея е грешна. Тогава се вдигна много шум, привлякоха се известни личности, за да се утвърди мнението, че тази сграда е въпросното училище. И успехът беше налице. Даже и сега има хора, които твърдят, че еди кой си бил учил там - в сградата на улица "Княжевска", без да си дава сметка, че наименованията на улиците в града са от доста по-късно време.
Защо все пак поставям отново този въпрос? Не за да правя сензации! А да се установи истината, след като за това има безспорни доказателства. В най-синтезиран вид историята на града ни (не най-новата) е предоставена най-убедително в историко-етнографската студия на Лиляна Мих. Христова, озаглавена "Асеновград", под стиловата редакция на Янтай Кавалов. Та в нея четем:
"Най-после училището било открито в частната къща на Елена Георгиева Карааланова, разположена в центъра на града - там, дето отпосле, в 1893 година, е било изградено първото трикласно училище, приспособено по-късно и за гимназия, която днес се нарича "Средно смесено училище "Васил Коларов" или "Старата гимназия".
Кратко, точно и ясно!
Други аргументи! Всички жилищни сгради, които по това време са се използвали за нуждите на образованието, са или в близост до черква, където се откриват и първите училища, или на посоченото място. Там е и къщата на Лъжичника, която също се е използвала за известно време за такива цели.
На фотографски снимки от това време - след Освобождението до началото на XX век, ясно се вижда, че мястото, където е сградата на улица "Цар Иван Асен II" не е застроено. Вярно е обаче, че по улица "Султан Азис" (дн. "Спортист") покрай реката, е имало население. Обяснимо защо.
Явно е, че тази жилищна сграда е била построена по-късно именно защото при разширението на района на Централното училище е трябвало да съборят и къщи в съседство с училищната сграда, за да има къде децата да играят и да се провеждат часовете по физкултура.
 
Copyright 2003-2008 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев