Ангел войвода и манастирът "Св. Неделя" - Ангел Кръстев

Строителството на манастира "Св. Неделя" в общи линии е завършено през 1859 година. При изграждането му помагат с труд или транспорт хора от Асеновград и селата, от Чирпанско и Първомайско, Хасково и Смолянско, от гр. Пловдив. Много са хората, които свързват имената си с тази света обител. Затова на храмовия празник на манастира - 7 юли - се стичат хиляди богомолци от близки и далечни селища.

През 1861 година игуменът на манастира поканил и някои от местните турски големци. За празника пристигнали конушкият кърсердарин Али ага, Куно валията, както и пловдивският виден първенец Челеби Павлаки.


По време на храмовия празник на манастира "Св. Неделя" прочутият в нашите земи Ангел войвода се намирал в района на родното си село Новаково и решил да посети събора на 7 юли. Няма сведение дали не е бил поканен от игумена на манастира или това е станало по негова инициатива, но на 7 юли Ангел войвода се озовал с част от дружината си в манастира "Св. Неделя". Той не само че участва в тържеството на храмовия празник , но се присъединил към официалните гости и си похапнал с тях от приготвените печени агнета. В записки от известния летописец Атанас Маринов научаваме следното:

".... знае се, че Ангел войвода е бил жив през 1862 година. Турските кърсердари в Хасково и Пловдивско не го преследвали от страх, та затова веднъж на сбора на Араповския манастир "Св. Неделя" на 7 юли 1861 година яли печено агне".

По-надолу Атанас Маринов посочва горепосочените имена.

Знае се, че Ангел войвода е един от пазителите на манастира. С негова помощ и средства е съградена кулата в манастира, която и досега се нарича "Кулата на Ангел войвода". Дали посочените имена от Атанас Маринов са точни или има грешка в тяхното изписване, е трудно да се разбере. Посочваме ги така, както ги е изписал авторът.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев