Чифлика на Яков Рупеца

Малко на север от карбидната фабрика се намира стопанството, което наричаме чифлика на Яков Рупеца. Това, което е останало в момента, е само малка част от неговите размери и слава, която е имало в края на 19 и началото на 20 век.

По всяка вероятност Яков Рупеца е закупил земята някъде в годините около Освободителната война. Но не това в случая е най-важното. Интересът ни към стопанството се дължи на това, че в началото земята е била необработена, пустееща.

От нея Яков Рупеца е направил едно образцово стопанство.


Той наема работна ръка и транспорт, които докарват пръст от разстояние 5 км и я разпръсват на терена. Така се създава нова, по-качествена почва.

В началото на миналия век в стопанството се отглеждат 300 дка лозя от всички сортове. Освен това има обширна градина с различни сортове овощни дървета, ливади, засяти с люцерна и детелина. Изградена е специална бубарница, в която се отглеждат голямо количество буби.

Яков Рупеца лично ръководи стопанството, в което работят 50 работници. Пак тук, в чифлика, започва да се експериментира отглеждането на различни сортове тютюни, подходящи за района. Като се изключат опитите, извършвани по това време в училищата в Хасково, Садово и Пазарджик, чифликът на Яков Рупеца е превърнат в единственото модерно частно стопанство в Южна България. От това модерно стопанство e останало малко, което ни напомня за него и неговия стопанин.

Яков Рупеца е убит в района на Долни Воден, като обикалял земите си. Убиецът (или убийците) слагат в ръцете му шише ракия, за да прилича на самоубийство.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев