Асеновградчани създават първата тютюнева кооперация в България - Ангел Кръстев

Първото десетилетие на XX в. носи белезите на сериозна криза в лозаро-винарската и бубарската промишленост.
Все повече се увеличава обаче производството на тютюн.

Идеята за организиране на тютюнопроизводителите в едно дружество, което да отстоява техните интереси, да води борба против големите тютюнотърговци, се заражда в началото на второто десетилетие на века.

Самото учреждаване на това дружество в Асеновград става на 1 февруари 1915 година.

Първите му членове учредители са 60 тютюнопроизводители от града.Основната задача на дружеството е да произвежда тютюн, да го преработва и продава, а по-късно да произвежда и търгува с тютюневи изделия.

Избрани са и ръководните органи на Кооперативното дружество на тютюнопроизводителите. Председател на управителния съвет е Димитър Павлов, подпредседател - Ануш Мазбутиян - деловодител - Стефан Иванов и членове - Христо Ножаров и Александър Ковачев. В контролния съвет влизат като председател Начо Тянев и членове - Али Ефенди и Георги Божков.

По повод образуването на дружеството на тютюнопроизводителите местният в. "Дружба" излиза с кратки хроники в броевете си от 10 февруари о 25 февруари 1915 година. Вестниците съобщават за образуването на дружеството, за неговите цели и посочват членовете на управителните тела.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев