ЖП линията Пловдив - Смолян - Порто Лагос - една несбъдната мечта - Ангел Кръстев

През 1913 г. България претърпява тежко поражение във войната със своите съюзници. Загубени са много територии, спечели от българската войска в Тракия и Македония. Въпреки това осободени са Родопите.

Младата българска държава търси връзка за излаз на Бяло море. Нужна е железопътна линия, която да спомогне за икономическото развитие на осободените български земи.

Правителството заявява изграждането на такава линия през Родопите, но все още няма категорично становище къде да премине трасето и какво направление да има.

Едната идея е по направление Хасково - Кърджали - Подкова, а другото Пловдив - Смолян - Порто Лагос. Всичко това възбужда духовете. По страниците на периодичния печат се разгаря сериозна дискусия. Сред най-големите защитници за прокарване на жп линия до Смолян по поречието на река Чая е известният родопоизследовател Стою Шишков. Той публикува редица статии в пловдивския печат, в които застъпва предимството на линията през Смолян. Това гледище е прокарвал и в по-предишни години. На тази тема публикува цяла монография.

През 1914 г. на страниците на местния вестник "Дружба" Стою Шишков отново разглежда всички положителни страни и предимства на жп линия по поречието на река Чая (Асеница).

В статията "Значението на бъдещата железница от Пловдив до Беломорския бряг" той доказва, че в миналото Гюмюрджинският край е поддържал стопански и търговски връзки главно с Пловдив. Ето и цитат от статията: "Допреди построяването на източните железници в 1872 г. всички произведения на Родопите, Беломорската равнина и Тракийското поле са се разменяли главно с и чрез Пловдив. Той е бил както културното, така и търговско-икономическото звено на цяла Тракия. Керваните ежедневно са се движили през най-удобния път Пловдив-Станимака, по течението на Чепеларската река, през седловината Рожен за долината на Арда и от там през южните склонове на Родопите за градовете Скеча (дн. Ксанти), Гюмюрджина и пристанището Порто Лагос. Това е естественият път между Тракойското поле и Беломорската равнина на юг, който самата природа е наложила още от древни времена".

По-надолу в статията Стою Шишков пише за огромните богатства в Средните Родопи, които ще се разработят при прокарването на линията в този район. Показва в пълнота предимствата на тази линия пред линията през Кърджали.

За съжаление продължителната дискусия завършва във вреда на идеята жп линията да мине през Средните Родопи. След години е вече съвсем забравена.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев