Асеновград по време на Първата световна война

Първата световна война е причина за една от най-големите кризи в живота на града. В застой са политически и обществени организации. Общинският съвет работи в ограничен състав. Преустановена е дейността на тютюневата кооперация. Земеделието е в застой, черната борса се вихри неудържимо.

Общинският съвет през периода 1913 до 1918 година се оглавява от кмета Георги Тодоров. Много от съветниците са заминали на фронта. От протокол на извънредно заседание на Градския общински съвет от 26 януари 1917 година се вижда, че присъстват само четирима съветници.

Това са кметът Г. Тодоров, помощник-кметът Ст. Чакъров, Сотир Иванов и социалистът Косю Тафров. Съветникът Христо Ковачев отсъства от заседания поради серионо заболяване. Въпреки че са в малцинство, съветниците правят опити да движат проблемите на общината.

Главна грижа е подпомагане близките на заминалите на фронта, бедните и многодетни семейства.

За да подпомогне снабдяването на града с продукти, на 25 юли 1916 година е учредено потребително кооперативно дружество. За негов председател е избран Никола Попвасилев. В управителния съвет влизат още: Иван Винаров, Христо. П. Бойков, Димитър Ловчинов и Димо Маринов. В контролния съвет са: Герасим Старчев, Христо Шипков. Сред учредителите личат имената на Косю Тафров, Панайот Сребрев, Христо Ковачев, Димитър Генеолу, Коста Прашков, Георги Даракчиев и др.

Някои обстоятелства налагат отстраняването на кмета Георги Тодоров.

През есента на 1918 годинана негово място като временно изпълняващ длъжността кмет е избран Атанас Каварджиев, а за помощник-кмет Иван Костов.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев