Откриване на гимназията в Станимака - Ангел Кръстев

Години наред цялата асеновградска общественост се вълнува от един важен за града проблем - откриването на гимназия.

Много са депутациите, посетили различни министерства и официални люде в София, много мастило се е изписало в местния и централен печат, много дискусии са ставали в местния парламент, много кандидати за народни представители и общински съветници са печелили с обещанието, че ще помогнат да се открие гимназия в Асеновград.

Най-сетне тази мечта е реализирана.


През лятото на 1912 година Министерството на народното просвещение взема решение за нейното откриване. Независимо от това официалното откриване на гимназията става с първия учебен ден - 1 септември. Пред сградата на Трикласната прогимназия (днес МУЦ) се цъбира цялото учителство, интелигенцията, първите обществени и политически люде, местните общинари, гражданството, за да присъстват на първия учебен ден на гимназията. Директорът на току-що откритата непълна гимназия В. Станчев с няколко думи приветства решението за нейното откриване и пожелава на учениците здраве и успех.

От този ден започва новата летопис на гимназиалното образование в града.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев