Първите лекари в Станимака - Д-р Иван Василев

Първите лекари, работили в Станимака, са от гръцки произход.

Д-р Николо Пендовелис - първият лекар на държавна служба в града. Завършил медицина в Атина. Придобива разрешение за частна практика през 1880 г.
През 1895 г. открива градската амбулатория. Тя се е помещавала в допълнителна постройка към стария градски съвет. Разполагала е с лекарски кабинет и превързочна. Тук амболаторията остава до 1944 г.

Д-р Пендовелис е един от първите лекари, който разкрива пред европейската анкетна комисия заверствата, изършени в района на Априлското възстание.


От 1911 г. е болничен лекар, а по-късно назначен за околийски. През 1912 г. по време на голямата епидемия от холера заедно с фелдшерите Никола Константинов и Гавраил Червенлиев организират болница за холерно болни в манастира "Св. Илия".

През 1922 г. д-р Николо Пендовелис се премества на работа в София, където е и починал.

Д-р Апостол Доксиадис е вторият градски лекар в Станимака. Завършва медицина във Виена. Работи тук от 1906 до 1919 г. Бил е началник на градската здравна служба. Ползвал се е с голяма известност. При него идвали болните от околните села, дори от Пловдив. Той е живял до църквата "Св. Богородица". През 1919 г. се преселва в Атина. По-късно е министър на народното здраве в Гърция. Като такъв посещава и Асеновград.

Д-р Леонид Доксиадис - завършил медицина в Берлин. От 1921 до 1923 г е лекар в Станимака. Жаден за повече знания и наука, заминава на работа в Берлин, където придобива специалност "детски болести" и научна степен доцент.

Д-р Филип Николо - завършил медицина във Вюрцбург, Германия. През 1891 г. получава разрешение за свободна лекарска практика.
 
Copyright 2003-2015 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев