Земеделско стопанство в с. Златовръх - Живко Колев

На 26 март 1949 г. към местната кооперация "Съгласие" в Златовръх се основава Трудово кооперативно земеделско стопанство.

На проведеното общо събрание е било избрано ръководство в състав: председател Атанас Янков, секретар Георги Кирев Желязков, и президиум в състав: Иван Теофилов, Борис Желязков, Ангел Иванов и Коста Кичуков.

Общо на събранието са присъствали 38 души.

Учредителите са избрали с пълно болшинство за председател Здравчо Йорданов, за заместник-председател Петко Иванов и за членов - Н. Толков, Борис Беловчев, Цаньо Дачков с подгласници - Борис Илиев и Кралю Борисов.


За главен агроном е бил избран Андрей Георгиев, а за главен счетоводител - Илия Тумбаков. За бригадири са били определени Георги Ставрев и Борис Беловчев, а за домакин Иван Михайлов.

Активна помощ за укрепването на дейността на новоучреденото стопанство са оказали: Величко Стоянов от ГК на партията, Ив. Теофилов, Ас. Христаков, Цаньо Дачков и др. Първите звеноводи са били Ат. Тачев, Костадин Терзиев и Николай Стоянов.

Канцеларията на стопанството е била в новопостроения обор за животни, а в последствие се премества в сградата на кредитна кооперация "Съгласие".

В работата е съществувал заведен ред и дисциплина при изпълнение на задълженията. Най-трудни години на прехода са били годините от 1949 до 1953 г. В своето съществуване председатели на земеделското стопанство са били Здравчо Аврамов, Борис Желязков, Гоерги Митков, Ангел Сариев, Костадин Маджиров, Янко Ангов, Мануш Благоев, Ангел Колев, Иван Симеонов и др.

Счетоводители на стопанството са били Илия Йорданов, Йордан Василев, , Пеньо Пенев, Любен Василев, Йордан Цанев, Йорданка Николова, Цветка Петкова и др.

Първи трактористи и комбайнери са Кирил Кузманов, Георги Владимиров, В. Панайотов, Стефан Калоферов, Н. Апостолов и др. Първият шофьор на камион е Д. Дачков.

През 1959 г. става окрупняване на стопанството и то вече е поставено изцяло на научна основа с механизация и химизация на производството.

Отрасли, с които се е занимавало стопанството, са полевъдство, автотранспорт, продажба на плодове и зеленчуци и постоянно действаща кухня за хранене на персонала. От 1984 г. стопанството изгубва юридическата си самостоятелност и става селско-стопанска бригада към АПК - Асеновград.
 
Copyright 2003-2015 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев