Българският червен кръст в Асеновград - д-р Иван Василев

Клонът на Българския червен кръст в Асеновград е основан през 1899 г.

На първото заседание се избира настоятелство в състав: Христо П. Калеев - градски кмет, председател на настоятелството, д-р К. Каракашев - подпредседател, д-р Ф. Никоолу - деловодител, и членове: подп. Г. Арабаджиев - командир на военното поделение в града, майор Петров и поручик Константинов.

Клонът развива благотворителна и здравнопросветна дейност. През 1903 г. председател на червенокръсткия клон в Асеновград е Павел Кожухаров. Активисти са Мария Кожухарова, Жека Найденова, Неда Пеева.
По време на Първата световна война в града се открива военна болница.


Клонът оказва помощ на медицинския персонал. През 1924 г., когато масово пристигат бежанци от Тракия и Македония, градът е наречен "град на бежанците". По това време се открива здравносъвещателна станция на Червения кръст, ръководена от д-р Опълченска. В края на войната и след спогодбата "Моллов-Кафандарис" в 1927 г. се откриват трапезарии за децата на бежанците от Тракия и Македония, а в къщата на Муджевир - детска кухня. По време на акцията за подпомагане на пострадалите от земетресението през 1928 г. местният клон се включва активно в помощна дейност. Той е подпомогнат и от Международния червен кръст с председател англичанката мис Елис.

Първият училищен лекар д-р Ангел Шумков има голям принос в летовищното дело за учениците. През този период се организират самарянски курсове. В тях като преподаватели участват д-р Светозар Тошев, д-р Борис Милев и др. През 1952 г. към Околийския съвет на БЧК в Асеновград е създадена комисия за помощно-шефска дейност. Тази комисия е единствената в Пловдивски окръг. Тя работи активно за подпомагане на общежитието "Кочо Ковачев" в града. В последвалите десетилетия дейността на БЧК става особено разнообразна, полезна и твърде необходима - безвъзмездно кръводаряване, подготовка на населението по медико-санитарна защита, планинско и водно спасяване и др.

Председатели на БЧК в Асеновград са били: д-р Константин Тошев, д-р Найден Стоянов, д-р Атанас Калинов, д-р Йовко Червенков, д-р Симеон Симеонов, д-р Недялка Стефанова, д-р Валентина Караданова, д-р Огнян Найденов и др.
 
Copyright 2003-2015 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев