Бригадирско движение в Тополово - д-р Иван Василев

През лятото на 1946 г. ЦК на демократичната младеж призовава младите хора от цялата страна да вземат участие в бригадирското движение.

Верни на своя девиз "Строим за родината", младежите от село Тополово се включват активно в това движение и са важна част от големи строителни проекти.

На Прохода на републиката "Хаин боаз" през юли 1946 г. бригадир от Тополово е Георги Демирев.

На "Перник - Волуяк" през 1947 г. бригадири трета смяна са:

Никола Толев, Георги Толев, Живко Живков, Стефан Механджиев, Стефан Караколев и Петър Бояджиев.


В младежката строителна бригада, работеща шосето Югово-Манастир, бригадири през август 1948 г. са: Димитър Паскалев, Иван Петков, Пею Пеев, Иван Игнатов, Александър Чорбаджиев и др.

В бригадата "Асеница" - Асеновград, през 1948 г. участват: Борис Кирков, Димитър Вълканов, Мария Костова, Недялка Йорданова, Мария Кумчева и др. През 1949 г. в Националната бригада в Димитровград участват Ангел Лешев, Мария Костова-Кубадинска и др.

През лятото на 1949 г. е организирана местна младежка бригада в Тополово, носеща името на летеца Йордан Димчевски. Основната и задача била участие в построяването на двете нови училищни сгради в Тополово. Командир на бригадата е Иван Димов, а негов заместник Иван Благоев. За бригадирски лагер е пределено училището в Малко Тополово. Бригадата е работила на три смени, в които участват общо 110 души.
 
Copyright 2003-2015 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев