За пристройката към църквата "Св. Богородица - Благовещение" - Иван Гащилов

В протокол 5 на църковното настоятелство четем: "На 15.07.1925 г. настоятелството на църквата "Св. Богородица - Благовещение" в гр. Станимака се събра на заседание, за да разгледа търговската преписка по отдаване на предприемач посройката на преддверието на църквата. На търга на 14.07, съгласно обявление N 10 се явиха 6 конкурента. Обявената първоначална оценка беше 50 000 лв. Конкурентите обаче повишиха цената и след явното малонаддаване се доби 69 000 лв. тръжна цена върху Йордан Марчев.

След търга идва Никола Шалапатев и намалява цената на 65 000 лв обаче не внесе никаква гаранция , като при това не е подал формено и законно заявление.


Предвид на всичко това и на обстоятелството, че предприемачът Йордан Марчев е солиден предприемач, който сам той е гаранция, че ще извърши навреме строежа, настоятелството отхвърля заявлението на на Никола Шалапатев като незаконно и уважава цената, дадена на търг от Йордан Марчев, като му възлага строителството за 69 000 лв.

Настоящия протокол изпращаме на негово високоблагосвещенство за разглеждане и утвърждаване."

Старите хора потвърждават казаното в протокола на настоятелството за майстор Йордан Марчев, който се ползвал с авторитет в града като добър и високоорганизиран майстор предприемач. Той завършил в срок и при високо качество пазарените постройки, бил честен и трудолюбив. Най-трудните детайли от строежа изработвал лично.
 
Copyright 2003-2015 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев