Княз Борис провъзгласен за почетен гражданин на Асеновград - Ангел Кръстев

На 14 януари 1912 година старейшините на Асеновград се събират на поредното си заседание под ръководството на кмета Христо Ковачев. Една от точките в дневния ред е да се изпрати депутация в София, която да участва в тържествата по случай встъпването в пълномощия на княз Борис Търновски. С този акт князът се обявява официално за престолонаследник на неговия баща Фердинанд.

В процеса на дискусията един от съветниците - д-р М. Льолчу - предлага княз Борис Търновски да бъде провъзгласен за почетен гражданин на Асеновград. Косьо Тафров - единственият съветник, представител на Социалистическата партия - реагира и се обявява против направеното предложение. Той се мотивира, че "преди всичко престолонаследникът трябва да има заслуги към града. Такива няма, ето защо аз се обявявам против това предложение."

При гласуването всички общински съветници, без Косьо Тафров, дават своето съгласие и така провъзгласяват княза за почетен гражданин на Асеновград.


 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев