Кинематограф в Станимака - Ангел Кръстев

Местният вестник "Станимашки глас" в бр. 36 под заглавие "Модерен театър" пише следното: "Инициативата на няколко видни наши съграждани, начели със симпатичния и възприемчив В. Хр. Димоолу е вече реализирана. Града ни е снабден с кинематограф. Имахме щастието да присъстваме на няколко представления и със задоволство констатирахме, че кинографа по нищо не отстъпва на Софийския, и е много по-добър от Пловдивския - нещо повече даже, той превъзходствува всички видени досега от нас кинематографи с две ценни качества: много светли картини и абсолютно никакво трептене, което най-много вреди на очите на зрителя. За картините няма да кажем нищо, защото изглежда, че хората, които са се наели с техния избор разполагат с нужния вкус".

За да се добие по-вярна представа за кинематографа и за неговата роля в живота на станимаклии, ще отидем малко в бъдещето.


През февриари 1912 г. същият вестник "Станимашки глас" ни съобщава "че Модерния театър от ден на ден се популяризира сред населението" и че "от известно време филмите се изписват от Париж и идват направо за първи път в България в Станимака".

Пак в същия вестник от януари 1913 г. четем "че в кинематографа се дават вече дневни и вечерни филми, отразяващи интересни епизоди от войните".
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев