Оризопроизводството като основен поминък в Станимака в началото на XX век - Ангел Кръстев

Години наред Асеновград е един от най-големите лозаро-винарските центрове. Той е водил класацията и за пръв бубарски и копринарски център в България. Това обаче не е всичко. Малко са тези асеновградчани, които знаят, че в неговото землище и в това на близките села се отглеждало значително количество ориз. Това научаваме от излизащите в началото на миналия век вестници в Станимака.

Нека се спрем на съобщенията от 1909 г., в които четем, че отдават под наем общинските оризища в землищата "Сарай-Алтъ" и "Орта-пара", състоящи се от 844 дка. Болярското селско управление обявява публичен търг за отдаване под наем на общинските оризища на площ от 1000 дка.


Търгове за отдаване на земи правят и в селата Златовръх, Избегли, Козаново, Боянци, Селци и др.

От статистическите сведения се вижда, че през 1903 г. в Асеновградска околия са засети. 2778 дка и добити 253 278 кг ориз, през 1904 г са засети 2508 дка и добити 631 385 кг. През 1905 г. са засети 3456 дка и са добити 327 844 кг и през 1906 г. са засети 3519 дка и са добити 573 338 кг.

През 1906 г. в Асеновград са засети 722 дка, в с. Избегли - 984 дка, Катуница и Конуш - 250 дка, Кочево - 280 дка, Поповица - 260 дка, Тополово - 150 дка, Садово - 30 дка, Чешнигирово - 260 дка. Ориз е засят още в селата Ахматово, Касъмово, Богданица, Караджово и др.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев