Прогресивно-либералната партия в Станимака в началото на XX в - Ангел Кръстев

Либералните идеи имат почва в Асеновград. Дълги години Прогресивно-либералната партия на Драган Цанков, а след това на наследника му д-р Стоян Данев, в лицето не нейните председатели в града Стор Шубаров и Петър Павлов, стои в сянката на стамболовистите и демократите.

По време на своето управление те не успяват да решат редица въпроси от предизборните си обещания и отблъскват знаителна част от последователите си. Това е време на утвърждаване на Прогресивно-либералната партия. Отчитейки политическия момент, част от нейните членове издигат кандидатурата на Христо Ковачев.

Той е отскоро в редовете на прогресистите, с широки познания за стопанския и политическия живот в града и страната, със стабилни връзки с редица работници и занаятчии. Доскоро той е сред лидерите на Социалдемократическата (социалистическата) партия.

На проведената градско-околийски конференция през септември 1908 г. той е избран за председател на Прогресивно-либералната партия в Асеновград.
Ето и пълния състав на новоизбраното бюро на партията:


Председател - Христо Г. Ковачев, подпредседатели - Сотир Д. Иванов и Димитър Борнутев, деловодител - Янко Петров, касиер Анастас Попгеоргиев и членове (от града) - Атанас Николов, Никола Гайдаров, Никола Калунов, Тодор Йорданов, Тома Панайотов, Тома В. Боев, Атанас Попорджиев, Димитър Ив. Вълчев, Аргир Хрисафов, Георги Трендафилов и Ст. Даскалов, и от селата: Христо Толев - с. Златовръх, Коста М. Колев - с. Патриарх Евтимово, Георги Колев - с. Тополово, Александър Николов - с. Червен, Тодор Колев - с. Крумово, Костадин Кръстанов - с. Яврово, Димитър Делчев - с. Конуш, Георги Христев - с. Поповица, Ангел Попкалинов - с. Павелско. За почетни председатели са избрани Сотир Шубаров и Петър Павлов.
 
Copyright 2003-2012 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев