История на инфекциозното отделение в Асеновград - Д-р Иван Василев

В историческата справка на излизащите в Станимака вестници е отразена хигиената и заразните болести в града. През 1904 г. във вестник "Дружба" бр. 5 от 08.05 има статия за разпространението на заразните болести и пиянството.

В същия вестник бр. 235 от 14.08.1910 г. е поместена наредба за хигиеничния съвет в Асеновград за предпазване от холера.

През 1912 г. по време на голямата епидемия от холера д-р Николо Пендовелис (един от видните станимашки лекари), заедно с фелдшерите Никола Константинов и Гавраил Червенлиев, организират болница за холерно болни в манастира "Св. Илия" (днес несъществуващ в близост до параклис "Св. Илия" ("Козановския").


Основоположник на Инфекциозното (заразно) отделение в Асеновград, открито през 1958 г., е д-р Светозар Тошев. Той е роден на 02.06.1915 г. в гр. Ксанти, Беломорието. Първоначално учи в Асеновград, после в Пловдив и София. Завършва медицина през 1940 г. в София. За известно време е асистент в Александровската болница. На 16.06.1943 г. се завръща в Асеновград. Специализира детски болести и е шестият специалист педиатър в България. В Асеновград отначало завежда детската здравно-съвещателна станция.

На 14.10.1947 г. д-р Тошев открива първите детски ясли в Асеновград, на 01.09.1949 г. - детския кабинет, а през 1951 г. - Детското отделение, което завежда до 1958 г. Същата година става завеждащ Инфекциозното отделение, където остава до пенсионирането си на 01.07.1976 г.

Отначало отделението е настанено в сградата на детската консултация извън болницата. То има 20 легла. През 1970 г. се премества в сградата на старата болница.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев