Стачката във фабрика "Свила" през 1906 г. - Ангел Кръстев

120 момичета на възраст от 10 до 15-годишна възраст обявяват стачка във фабрика "Свила" на 23 януари 1906 г. - една от тъжните страници от историята на Асеновград. Момичетата искат да бъдат зачитани от своя господар и особено от хората, които ежедневно ги наблюдават и малтретират, искат нормално работно време. Дали родителите си подтикват децата си към стачка или местните социалисти съзират голямата и безсрамна експлоатация на момичетата и неспазването на всякакво законодателство, но стачката е факт.

Във връзка с нея в града пристига известният социалистически деец Васил Коларов.


На 28 януари местните социалисти организират вечеринка, на която говори В. Коларов. На 29 януари той отново говори на работничките за причините за стачната борба.

Стачката завършва без конкретни резултати, но тя има силен морален успех и особено голям отзвук. За този и резултат важна роля изиграва публикуваната статия на Васил Коларов във в. "Работнически вестник", в която са описани тежките условия на труд и лошото заплащане за положения труд от работничките от фабрика "Свила".
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев