Филоксерата унищожава местните лозови масиви - Ангел Кръстев

На заседание на Общински съвет от 18 юни 1903 г. местните старейшини разискват навлизането на това "Зло на века" в лозята на Станимашкия край. Филоксерата за първи път в района е констатирана в с. Златовръх. Поради слабите мерки за ограничаване разпространението и тя обхваща и други села, като Болярци, Горни Воден и др. В Станимашкото землище за първи път филоксерата е констатирана в местността "Кавак-Алт".

В протокола на Общинския съвет пише: "Най-важният поминък на нашите граждани е вече в опасност". Съветникът В. Пападопулу в изказването си призовава за "вземане на най-строги мерки за локализиране на заразата". За няколко години голяма част от лозовите насаждения са унищожени.


Възстановяването на лозовите насаждения с култивирани американски пръчки е бавен процес. Земеделските стопани все повече се обръщат към отглеждането на тютюн, който се превръща в първостепенна култура за района.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев