Работнически театър "Максим Горки" в Асеновград - Кирил Светлов

За двегодишното си съществуване общинския театър в Асеновград получи признателността и и любовта на зрителите. Но липсата на средства довежда до неговото закриване.

Въпреки това административното решение не намира подкрепата на околийския синдикален съвет и се създава работнически театър "Максим Горки" с художествен ръководител Никола Гунов - тогава студент по режисура. Присъединяват се нови артисти и самодейци и заедно колективът осъществява две театрални постановки. В "Ден за почивка" на Г. Боровички - една жизнерадостна комедия - се откроява Кузман Шенков в ролята на Зайцев.


В пиесата "Семейство Борсонови" се появиха нови имена, които по-късно влязоха в състава на театъра. И двете пиеси бяха поставени от Никола Гунов, който се бореше за запазването и утвърждаването на театъра, а като художник се изявявя Борис Димовски.

Представленията се играят в Профсъюзния дом на културата и интересът на зрителите е изключително голям.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев