Модернизацията на Станимака в началото на XX век - Ганка Маринова

През първите десетилетия на XX в модернизацията на града по европейски тертип върви ускорено. Една реклама в местния в. "Дружба" четем следното: "Хотел "България" и под него - салони, кафене и гостилница, мебелирани с най-нови и модерни мебели, се откри на 5 ноември т.г.. Хотелът се намира в центъра на града. Прислуга бърза, чиста и примерна.

Г. Станимака, 23 декември 1906 г."

Пак в същия вестник в брой 146 от 5 май 1907 г. намираме съобщението за благоустройството на тогавашните улици "Войнишка", "Княжеска" и "Търговска", на които са направени тротоари.

За да станат улиците по-красиви, кметът задължава гражданите със специална заповед всеки пред дома си да засади липови дръвчета. По-нататък авторът се обръща възмутен и към самото общинско управление:


"Понеже, както и по-горе казахме, тротоарите са посадени с липови дръвчета, то според нас най-добре е, за да се завардят тези дръвчета, да се запрети преминаването на градските говеда през новите улици ("Войнишка", "Княжеска", "Търговска" и "Цар Самуил"), иначе нито помен не ще остане от тези дръвчета. Па най-после в никой град се не позволява преминаването на говедата през най-многолюдните и първокласни улици".

Само след няколко броя в същия вестник срещаме друга гневна бележка, този път насочена към колоездачите, още една новост в живота на тукашните граждани: "Откакто се построи новото шосе в града ни, числото на тукашните колоездачи току-речи, че се удвои. На всяка крачка по новото шосе ще срещнете колоездачи да се движат с една бързина, която не се позволява за улици, каквито са: "Търговската", "Княжеската" и "Войнишката", по които минава шосето и по които циркулацията и движението са твърде големи..."

В друг местен вестник "Ново време" от 16 юли 1908 г. срещаме следното нововъведение в живота на града: "От 11 този месец в града ни е започнал да циркулира автомобил за превозване на пасажери от Станимака до Пловдив и обратно. Обръщаме вниманието на Общинското управление да изиска нужната гаранция от Сдружението на автомобила за нещастни случаи".
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев