Левски в спомените на станимаклии - Аргир Тенев

Има няколко сведения за посещението на Васил Левски в манастира "Св. Неделя" до с. Златовръх и манастира "Св. Петка", южно от с. Мулдава.

Съществуват и спомени за пребиваването му в с. Червен, с. Новаково, с. Яврово, с. Патриарх Евтимово.

Че Левски е бил в Станимака, разказвала Фанко Кръстева, дъщеря на известния възрожденски деятел Бако Динчо Кузмов. При посещение у тях баща и и Левски са разговаряли продължително. На сутринта Левски е заминал за манастира "Св. Петка".

Учителят Христо Крумов на една конференция след Освобождението разказвал, че когато е бил ученик в Пловдивското класно училище му възложили да придружава Апостола до родопското село Павелско. Вечерта стигнали в Станимака. Минали през две-три къщи, където Левски разговарял с лица, очевидно познати от по-рано. На другия ден продължили пътя си за Павелско.


Като свършили работата си там те се върнали в Станимака и оттук заминали за манастира "Св. Неделя". Установено е, че посещението било в началото на 1872 година, между 20 февруари и 24 март. Това е времето, в което Левски провежда втората си обиколка в Южна България.

На 30 март 1961 г. при разговор с баба Елена Мандиева Хубенова, дъщеря на поп Георги (свещеник в първата в града ни българска черква, завършена през 1866 година), тя ми каза, че Васил Левски е идвал у тях и оттам е заминал за манастира "Св. Петка". За да се отиде от къщата на Бако Динчо до манастира "Св. Петка", трябва да се мине по ул "Странджа" и оттам по ул "Отон Иванов", покрай къщата на поп Георги, която се намира на същата улица. Очевидно Васил Левски е спирал при поп Георгиза разговор и оказване на съдействие за безопастно движение до манастира. Научавайки за връзките им с Левски, турците са арестували поп Георги и поп Матей и са ги отвели в Пловдив. Вероятно за това са направили донос гърците.

Васил Левски е направил революционни комитети в селата Червен и Новаково. Той не е образувал революционен комитет в Станимака. Може би се е въздържал да стори това, поради обстоятелството, че болшинството от населението в града ни тогава е било гърци или гърчещи се българи, които са могли да направят доноси срещу българите. Но трябва да се допусне, че при срещите в манастира "Св. Неделя" със Сава Катрафилов и Отон Иванов Левски е обсъждал и този въпрос. Поради тези причини първият революционен комитет в Станимака е образуван едва след една година - в началото на 1873 година. За председател на този комитет е бил избран Отон Иванов, а за заместник-председател Сава Катрафилов.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев