Станимашките хаджии - общественици - Иван Гащилов

Х. Христо Димооглу е бил от стамиашките хаджии, които са взимали дейно участие в обществения и търговски живот в града. Той е бил касиер на българската община в периода 1869-1876 г., а след Освобождението - общински съветник.

Х. Янко Сираков 1894-95 г. бил помощник-кмет, а след това до 1898 г. - кмет. При неговото кметване Х. Дим. Стоянов бил помощник-кмет за българите, а х. Костадин Николов за гърците.

Други общински съветници са били: х. Тома Костадинов и х. Щерю Папгалу - 1896 г., х. Щерю Стоилов (брат на Димитър Стоилов) - овощар, 1897 г., х. Атанас Радев - грък, служещ в общината, х. Тодор Костадинов - член за откриване на новия мост (черния мост) на 17.12.1897 г., пак х. Тома Костадинов и х. Христос Петев - 1898 г. и х. Костадин Ламбрев - 1893 г., х. Иван Ангелов Посов (Иван Посата) бил кмет през 1887-1889 г. според в. "Марица" от 10.11.1880 г. бил в черковното и учителско настоятелство и внесъл 160 гроша за българското училище, х. Щерю Пангалу помощник-кмет 1901-1905 г. според в. "Марица" от 10.10.1880 г. били събрани 3000 гроша за българското девическо училище, като голяма част били дадени от гърците, между които и х. Щерю Пангалу. Той участвал с голяма сума.


 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев