Загинали козановци през Балканските войни 1912-1913 г. - Теодор Пеев

Козаново е едно от големите села от бивашата Станимашка околия и сегашна Асеновградска община.

Жителите му са изкарвали прехраната си предимно със селскостопанска работа. При мобилизация на населението за участие в Балканската война през 1912 г. заминали всичко мъже. Най-младите са по на 20 години, а най-възрастните на 40-45. Козановци дават най-малко жертви в бойните действия през двете Балкански войни.

Идеята на жителите на селото за издигане на общ паметник за загиналите е още от 1914 г. , но това се случва десет години по-късно. Паметният знак включва и загиналите в Първата световна война 1915-1918 г.


Горната му част е оформена като обелиск. Подобни са паметниците в с. Косово, с. Конуш и с. Лясково, които са от същото време. Имената на паметника в с. Козаново са изписани на южния край. В горната му част има барелефно изображение на плачеща жена с две деца. Под нея са имената на 13 загинали. Под основната част на паметника върху подложката са имената на още 21 козановци. Те са разположени в две колонки. Интерес представлява името, изписано в най-долната част. То е добавено по-късно от местен жител, за което свидетелстват както различният шрифт, така и грешките.

Загиналите през Балканските войни са шестима, като за Георги Хр. Георгиев не се откриха данни в кметския списък от 1931 г. Името му е вписано в списъка на с. Стоево, но в Общия азбучен списък на загиналите през войните 1912-1913 г. е отбелязано, че е родом от с. Козаново.

За Христо Георгиев Ангелов липсват данно в насково публикувания в интернет списък на загиналите от Държавна агенция "Архиви". Не се откриха данни за него и в Общия азбучен списък. Името му е записано под N2 в кметския списък от 1931 г. Така с тези изменения общия брой на загиналите от селото стават шест:

1. Редник Георги Хр. Георгиев, на 24 г., убит край с. Калиманци, Кочанско, на 07.10.1913 г.
2. Редник Димитър Христозов Петров, на 45 г., починал в лазарет в с. Хвойна на 25.10.1912 г.
3. Редник Иван Георгиев Николов, на 43 г., починал в гр. Банско, Разложко, на 10.07.1913 г.
4. Редник Найден Желязков, на 20 г., убит край с. Калиманци, Кочанско, на 07.10.1913 г.
5. Ст. подофицер Славчо Тянев Митев, на 28 г., починал в с. Кавак, Булаир, на 06.03.1913 г.
6 Редник Христо Георгиев Ангелов, убит край с. Левуново на 28.06.1913 г.

Паметникът на загиналите през войните в с. Козаново е пример за родолюбива памет и достойно почитане. Козановци имат един знак за поколенията - знак за памет, гордост и преклонение.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев