Загинали жители от с. Патриарх Евтимово през Балканските войни през 1912-1913 г. - Теодор Пеев

Балканските войни опставят тъжен спомен и сред жителите на с. Пранга, Станимашко. Във формулярите, които кметовете е трябвало да попълват с данни за загиналите, има една графа - "семейно положение". В няколко подграфи се изискват данни за деца, родители съпруга. И ако е нормално вдовиците да са колкото загиналите, колонката с броя на децата е покъртителна.

В селото остават над 30 деца сираци. Много от родителите на загиналите във войните тогава не са били между живите. Нямало е и кой да помогне за да оцелеят тези, чиито живот продължава. Трудно ми е да си представя начина за оцеляване на вдовиците и осиротелите. Получавали са някакви пенсии, но за какво по-напред. Трудни времена, военни години, смърт, печал, беднотия, и какво ли още не. Гробовете на мъжете са далеч по чужди земи. Те са изпълнили своя дълг.

Идеята за паметници на загиналите във Балканските войни възниква още през 1914 г. Но отбелязване с паметни знаци се осъществява доста по-късно и не навсякъде.


Паметникът в сегашното село Патриарх Евтимово е от 1990 г. Открит е на 1 май. Представлява изправена мраморна плоча с височина 2.10 м. Широка е 1.25 м. Автор и изпълнител на този паметен знак е младият тогава скулптор Андрей Москов. Стилизиран камък от основата към горната част на плочата създава впечатление за вечен огън. Над него е изобразен лъв от герба на България. В горния край на плочата има надпис: "Българийо, за тебе те умряха". Под този надпис са имената на загиналите във войните.

Първата част от трите полета с имена е посветена на загиналите в двете Балкански войни:

1. Атанас Ангов Иванов, убит при с. Кучица, на 29.06.1913 г.
2. Вълко Иванов Гачев (Гочев), починал в болница в Пловдив на 27.07.1913 г.
3. Георги Атанасов Христов (Христев), на 27 г. Убит край с. Криволак, Щипско на 21.06.1913 г.
4. Грозьо Петров Грозев, убит при с. Кучица на 29.06.1913 г.
5. Динко Колев Хаджиатанасов на 28 г., убит при с. Криволак, Щипско на 21.06.1913 г.
6. Димитър (Демир) Ангелов Иванов на 36 г., починал в Пловдив на 20.07.1913 г.
7. Жеко Георгиев Карапетров на 26 г. убит край с. Криволак, Щипско на 21.06.1913 г.
8. Игнат Кръстев Боев (Босев), на 27 г. убит при с. Криволак, Щипско на 21.06.1913 г.
9. Илия Добрев Димов, на 33 г., убит край с. Драгобраща, Кочанско на 05.07.1913 г.
10. Митко Георгиев Вълканов на 36 г., починал в болница в с. Албасан, Чаталджа на 28.12.1912 г.
11. Начо Бялков Маламчев, убит край с. Кучица на 29.06.1913 г.
12. Паско Динчев Ташев на 26 г., убит край с. Криволак, Щипско на 21.06.1913 г.
13. Петър Димитров Колев на 31 г., убит край с. Драгобраща, Кочанско на 10.07.1913 г.
14. Петър Делииванов на 41 г., починал в гр. Радовиш на 30.06.1913 г.
15. Христо Иванов Господинов на 27 г., починал в гр. Узун Кюпрю, Одринско на 22.12.1912 г.
16. Христо (Христос) Иванов Панайотов на 26 г., убит край с. Криволак, Щипско на 21.06.1913 г.
17. Юрдан Христозов Ташев, починал на 20.02.1913 г., в лазарет в с. Еникьой
18. Юрдан Митев Петков, убит край с. Кучица на 29.06.1913 г.
19. Янко Митев Иванов (Бакалимов) на 36 г., починал в гр. Узун Кюпрю, Одринско на 16.01.1913 г.

Тези са имената на загиналите от селото, за които се намериха сигурно данни, потвърдени в няколко източника. Отново ще спомена, че няколко от имената, споменати в т. нар. "кметски списък" не бяха открити в публикувания наскоро списък на Държавна агенция "Архиви". Не са открити и в азбучните списъци на Отдела "Военни музеи, паметници и гробове". Не зная от къде са ползвали имената на загиналите от селото при изработването на паметния знак, но и тук има съществени разминавания. Съществуват и неточности при изписване на самите имена. Умишлено изписвам името "Йордан" като "Юрдан", защото така е отбелязано в списъците от онова време. Предполагам, че така е и в смъртните актове, документите за собственост, удостоверенията за наследници и пр. Не е необходимо да се предава ново звъчене на истинските имена на хората, защото тези са били техните имена, така са били записани в документи и свидетелства и така е редно да останат в нашите спомени.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев