Войнишки паметник в село Бачково - Теодор Пеев

През двете Балкански войни от село Бачково заминава почти цялото мъжко население, за да участва в бойните дейнствия за единението на България. Те служат в различно военно формирования и достойно изпълняват своя дълг. Според досегашните ми проучвания девет от тях не се завръщат в родното си село. Има и още едно име, с което списъкът на загиналите ще стане може би десет души, но поради спорността на данните, с които работих не мога да потвърдя със сигурност.

През 80-те години на миналия век е възстановен паметникът, посветен на загиналите бачковци в Балканската, Първата и Втората световни войни. Мраморната плоча първоначално е съдържала имена на загиналите във войните 1912,1913 и 1915-1918 г. Изписани са и местата, където са починали, или са били убити. По-късно, при възстановяването на паметника в сегашния му вид са допълнени и имената на загиналите през 1944 г.

В долния десен ъгъл е името на каменоделеца Славчо Х. Александров от Пловдив, който е изписал първоначалното съдържание на списъка. Предполагам, че това е станало през 1925-1935 г., за което свидетелства правописът от онова време. Изписани са имената на седем души, загинали през Балканските войни.


В списъка, който се съхранява в Държавния военно-исторически архив във Велико Търново, е отбелязано, че данните са събрани от смъртните актове и спомените на останалите им живи бойни другари. Трябва да призная, че този бе най-добре попълненият списък, най-пълно и най-точно, без поправки и задрасквания. Документът е от 24 юни 1931 г. Подписан е от тогавашният кмет и секретар на селото. В него са имената също на седем души бачковци. В други списъци има още три, за едно от които засега имам известни съмнения, а за по-пълна информираност на читателите, ще коментирам по-надолу. Ето техните имена по азбучен ред.

1. Редник Атанас Георгиев Льолев (Лолов), убит на 10.08.1912 г., край с. Караманджа, Разложко
2. Редник Васил Апостолов Ников, убит на 11.07.1913 г. край с. Калиманци, Кочанска околия
3. Редник Васил Лалов (Лалев), убит на 11.07.1913 г. край с. Калиманци, Кочанска околия
4. Редник Георги Костов Гешев, починал (от пневмония) на 15.11.1912 г. в гр. Димотика
5. Ст. подофицер Костадин Химчев, убит на 05.07.1913 г. край с. Калиманци, Кочанска околия
6. Редник Костадин Апостолов Караколев, убит на 05.07.2013 г., край с. Кочериново, Дупнишко
7. Редник Никола Петров Калончев, убит на 30.07.1913 г., край с. Драгобраща, Кочанска околия
8. Редник Петко Митов Бузалов, починал на 12.07.1913 г., в гр. Банско, Разложко
9. Редник Яни Николов Сурчев, починал (от чума) на 30.06.1913 г. в Царево село

Тук искам да спомена името на Костаки (Коста) Апостолов Каркальов (Каркольов или Карколев). Според данните за него, които се съдържат в т. нар. "кметски списък" от 1931 г., пише, че е загинал на 27.06.1913 г. на Калиманско поле, Щипско и е погребан в с. Блатец. В друг списък със загинали (ф. 39, оп. 1, а.е. 8, л. 82) също се съдържат данни за него.

Данните за редник Костадин Апостолов Караколев - (N6) от горния списък - са от фонд 39 оп. 1, а.е. 18, л. 39, ДВИА, В. Търново.

Може да се предполага, че имената са дублирани, но може и да става въпрос за двама души, които са служили в 39-ти пехотен полк, съответно 13-а и 10-а рота. Тук евентуалната грешка може да се получи при преминаването на войници от едно военно формирование в друго, както често се е случвало при намаляване на числения състав или попълването му от други части. Подобни случаи има и в останалите списъци, поради което е много трудна по-голяма точност, ако не се прегледа по-голям обем документи, касаещи загиналите от района на Асеновград. Въпреки старанието ми да прецизирам противоречивите данни, не при всички случаи успях да се справя.

Все пак бачковци имат един прекрасен паметник, на който могат да бъдат допълнени липсващите имена на загиналите войници.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев