Загинали станимаклии през Балканските войни 1912-1913 г. - Теодор Пеев

Преди официалното обявяване на войната през 1912 г. започва мобилизация сред населението. Ентусиазмът е всенароден. Извън редовната мобилизация се създават отряди, които по-късно се формират в народни опълчения. В тях постъпвали по-възрастни мъже или такива, които имали чуждо поданство, или други, които поради някакви причини не са били мобилизирани в редовната армия. Те служени обикновено в обозите, извършвали разузнавателна, подривна дейности и пр. Някои от тях участвали и във военни действия. Всички били обединени около една идея - единна България.

В нашия град голяма част от населението подлежала на мобилизация, Хората с радост изпращали своите близки и роднини на фронта, без да знаят дали ще ги видят отново живи и здрави. В града училището било превърнато в превързочен пункт. Тук пристигали първите ранени. Като санитари и медицински сестри работели главно учителките.


Аптеките в града били затоврени, защото персоналът им бил мобилизиран. На мобилизация подлежали общинските чиновници и учители. Във военните действия участвали почти всички поборници и участници в Съединението и Сръбско-българската война през 1885 г.

В запазените документи са имената на доброволци от т. нар. Македоно-одринско опълчение (МОО). Засега съм издирил 36-ма души от района на сегашната община. Ноякои от тях са били ранявани, други проявили завидна храброст, за което били наградени с ордени, но всички тези 36-ма доброволци се завърнали живи по родните си места.

През 1931 г. кметът на нашия град изпраща в новоучредения отдел "Военни музеи, паметници и гробове" списък с имената на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 г. Този списък се съхранява в ДВИА - Велико Търново. По-късно през 1938 и 1941 г. са съставяни други списъци с допълнения и поправки. Имена на станимаклии има и в списъците на различните военни формирования, с което се допълва основният списък.

Предполагам, че има още пропуснати в съществуващите документи, но при множеството преписвания и уточнения е съвсем нормално да се получат различия.

Наскоро в интернет от агенция "Архиви" беше публикуван списък с 48 000 загинали в Балканските войни. При сравнение с имената от споменатите списъци се откриват съществени пропуски и различия. Има и повторения, дублирани имена или липсващи, но предполагам, че този проблем ще се изчисти "в движение".

Списъкът, който предлагам на вниманието на асеновградчани, е съставен при сравняването на на голям обем данни. В него са имената на загиналите, които са родом само от нашия град. Умишлено няма да посоча данни, за които не съм сигурен относно дата, година и място на тяхната гибел. Това ще направя на един по-късен етап от проучването си. Имената на загиналите предоставям по азбучен ред, а не както е прието на паметниците най-напред да се изписва офицерският състав.

1. Редник Андон Сот. Чушковалъ, на 24 г., починал
2. Редник Атанас В. Джиков, починал на 20.02.1913 г. в болница
3. Редник Аргир Аргиров Ж. Петров, починал на 06.11.1913 г. в болница в Пловдив
4. Редник Апостол Христов Годжаманов, на 26 г., убит през 1913 г.
5. Редник Андон Атан х. Марикин, на 26 г., убит на 21.10.1912 г.
6. Редник Андон Костов Казълов, на 34 г., починал през 1913 г.
7. Редник Ангел Тачев Павлов, на 26 г., убит при гр. Радовиш, Щипско на 16.06.1913 г.
8. Редник Ангел х. Христов Вълчев, на 23 г., починал на 23.03.1913 г.
9. Редник Апостол Тодоров Андонов (зидара), на 29 г., починал в гр. Петрич на 09.06.1913 г.
10. Редник Атанас Георгиев Пачеджи, на 20 г., убит през 1913 г.
11. Редник Андон Ат. Добрев, на 26 г., убит на вр. Пичка бунар, Пашмаклийско на 20.10.1912 г.
12. Редник Андон Хаджиатанасов Каракош, на 37 г., починал в гр. Петрич на 08.06.1913 г.
13. Редник Ангел Запрянов, на 30 г., убит на 17.06.1913 г.
14. Редник Апостол (или Атанас) Я. Бушев, на 28 г., починал в болница в Пловдив на 05.01.1913 г.
15. Редник Васил Павлов (Теменуга), на 28 г.
16. Редник Васил (или Вангел) Апостолов Дичев, на 23 г.
17. Редник Влашо Константинов, починал в болница в Узун кюпрю, Одринско, на 06.12.1912 г.
18. Редник Васил Георгиев Паунов
19. Редник Вълко Г. Вълков, на 25 г., убит на вр. Пичка бунар, Пашмаклийско на 21.10.1912 г.
20. Редник Влашо Гачев Илиев, на 25 г., убит край с. Настан, Дьовленска околия на 08.10.1912 г.
21. Редник Георги Атанасов Казъмов, починал в с. Кочериново, Дупнишко на 14.07.1913 г.
22. Редник Георги Ианов Кундурджиев, на 29 г., убит край с. Палас, Пашмаклийско на 21.10.1912 г.
23. Редник Димитър Ж. В. Налбантов, на 34 г.
24. Редник Димитър Н. Кьосе, на 30 г.
25. Редник Димитър Влашев Маница, на 22 г.
26. Редник Димитър В. (Железар), на 24 г.
27. Редник Димитър Апостолов Налбантов, на 27 г., починал в гр. Кюстендил на 17.07.1913 г.
28. Редник Димитър Янков Тодорин (Тодоров), на 26 г.
29. Редник Димитър Андонов, починал в с. Караагач, Одринско, на 30.06.1913 г.
30. Редник Димитър Т. Паскалев
31. Редник Иван Митев (Козар), на 37 г., убит през 1913 г.
32. Ст. подофицер Иван Х. Щърбанов, на 29 г., убит край с. Криволак, Щипско, на 21.06.1913 г.
33. Редник Костаки Тачев Фучеджи, на 23 г., убит през 1913 г.
34. Редник Кирко Николов Кирков, на 43 г., убит край с. Драгобраща, Кочанско, на 05.07.1913 г.
35. Редник Кузма х. Георгиев Кузмов на 41 г., починал на 26/30.04.1913 г. в гр. Гюмюрджина
36. Редник Кузма Влашев Далака, на 36 г., починал в гр. Димотика на 29.06.1913 г.
37. Редник Кирко Ап. Примов Яне, на 35 г., починал на 16.03.1012 (1913) г.
38. Редник Костадин Ат. Гогалче, на 29 г.
39. Редник Костадин Атанасов Бибов, на 27 г., починал в гр. Кюстендил на 23.07.1913 г.
40. Мл. подофицер Костадин Н. Георгоолу, на 29 г., убит край с. Калиманци, Кочанско
41. Редник Костадин Василев Папучков, на 20 г., убит през 1913 г.
42. Редник Любомир Томов Петров (Ковач), на 24 г., починал
43. Редник Любен Петров Клинков, на 23 г., убит край с. Калиманци, Кочанско
44. Редник Лазар Кръстев, на 30 г., починал в Кешанска околия на 13.04.1913 г.
45. Редник Михал Пан. Марев, на 36 г., починал
46. Редник Михал П. Бураджиев, на 23 г., убит край с. Драгобраща, Кочанско, на 10.07.1913 г.
47. Редник Матей К. Кондурджиев, на 25 г., убит край с. Криволак, Щипско, на 21.06.1913 г.
48. Редник Митко Атанасов Папукчиев, убит край с. Драгобраща, Кочанско, на 10.07.1913 г.
49. Редник Никола Атанасов Мутаф (ов), на 24 г., починал
50. Редник Никола х. В. Марков, на 39 г., починал в болница в Пловдив на 03.05.1913 г.
51. Редник Никола Михайлов Шоп (ов), на 35 г.
52. Редник Никола Сотиров Шоп (ов), на 23 г., починал
53. Редник Никола Филипов Панов, на 35 г.
54. Редник Никола Динков Калайджиев, на 28 г., убит
55. Редник Паскал Ставрев Кирев, на 42 г., убит край с. Елешница, Разложко
56. Редник Панайот Хр. Чирпанлъ, на 37 г., починал в с. Лъджане, Пещерско, на 18.10.1912 г.
57. Редник Петко Г. Савов (Серов), на 43 г.
58. Редник Петър Т. Белев, на 34 г., убит край с. Радовиш, Щипско, на 14.06.1913 г.
59. Редник Сотир Ар. Хубинолу, на 39 г.
60. Редник Ставри Спиров Унгеров, на 25 г., убит край с. Криволак, Щипско, на 21.06.1913 г.
61. Редник Сотир Панайотов Марев, на 39 г., убит край с. Ерешница, Разложко, на 09.10.1912 г.
62. Редник Симеон Кост. Стоянов, на 22 г., убит край с. Лесковица, Щипско на 13 (07). 06.1913 г.
63. Редник Стефан Г. Профиров, на 31 г., убит край с. Ени кьой, на 28.03.1913 г.
64. Редник Стефан х. Василев, на 28 г.
65. Редник СтавриАт. Янчев, на 42 г., починал в болница в гр. Петрична 05.06.1913 г.
66. Редник Ставри Димитров, убит край с. Палас, Пашмаклийско на 03.11.1912 г.
67. Редник Сотир Дим. Примов, на 38 г., починал в гр. Демир хисарна 09.06 (11).1913 г.
68. Редник Тома Аргиров х Д. Илиолу, на 21 г.
69. Редник Теофил Арг. Кара Георги, на 28 г., починал
70. Редник Тома Манд. Воденче, на 30 г., убит на 01.07.1913 г.
71. Редник Христо Динков Тенекеджи, на 24 г., починал в с. Палас, Пашмаклийско на 21.10.1912 г.
72. Редник Христо Ал. Гогалче, на 43 г.
73. Редник Христо Ат. Вълчанов, на 25 г.
74. Редник Щерю Николов Митенце, на 30 г., починал
75. Редник Юрдан Иванов Тончев, убит край с. Криволак, Щипско
76. Редник Янко Георгиев Тьоков, на 21 г., починал в гр. Станимака
77. Редник Яне (Яни) Апостолов, починал в гр. Серес на 04.06.1913 г.
78. Поручик Янко Мих. Льолчев на 39 г.

Имената или цифрите в скоби са варианти, които са представени в различните списъци. В специалния формуляр, който е бил изпратен на кметовете за попълване, най-отдолу със ситен шрифт са изписани изискванията за попълване. Ще ги цитирам дословно за по-голяма яснота.

"1. В списъка ще се впишат само ония бивши жители на селото или града, които към деня на мобилизацията били записани по списъците за гражданско състояние.
2. Посочват се трите имена на делото или прякора, собствено и бащино.
3. В забележката да се посочи откъде са събрани сведенията, особено мястото на гроба."

Самият формуляр е разпределен на графи със следното съдържание:

- N по ред
- чин, име, презиме и фамилия на починалия (трите имена)
- набор
- възраст
- от коя част, полк, рота, ескадрон, батарея и пр.
- месторождение, град, село, околия.
- дата на смъртта
- семейно положение, женен или неженен, вдовица, колко деца, родители, баща, майка
- къде е убит или умрял, местност, околия, окръг
- местонахождение на гроба, град, село, гробища, околия, окръг
- забележка

Трябва да отбележа, че много от тези графи не са попълнени, или ако са нанесени някакви данни, по-късно са поправени от специалисти. Доказателството за това са различните почерци, мастила, моливи, задрасквания и бележки върху самите данни и пр. Всичко това прави някои от документите трудно четими и спорни. Тази беше причината да се прегледат и други документи, в които макар и да се дублираха имена и дати, постепенно нещата се изясняваха и всичко си идваше на мястото.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев