Загинали тополовци през Балканските войни 1912-1913 г. - Теодор Пеев

Обичайната практика след установяване на загиналите и други данни за тях била да се увековечат техните имена. За целта започват да се създават по места комитети, които да съдействат за реализация на паметните знаци. В с. Тополово също е създаден такъв комитет през 1937 г. Уставът му е създаден и изпратен за одобрение в Министерството на вътрешните работи и здравеопазването.

С гриф "Утвърждавам" тополовският устав е одобрен. За председател е избран Наки Димитров, подпредседател е Димитър Милчев, а секретар-касиер Петър Ат. Милянчев. Комитетът започва да набира средства. Следвата стъпка е определяне на място за самия паметник. На 19 юни 1939 г. кметът на с. Тополово, Методи Христов п. Иванов, свиква общинските съветници на заседание.


В протокола от заседанието определянето на място е в т. III. Кметът прави лично предложението, като предлага и мястото. Следват дебати и разисквания и единодушно решение, което е подписано от всички присъстващи. Към този протокол разгледах и скица, одобрена от Министерството на обществените сгради и благоустройството. Определеното място за паметник е било в близост до училището и църквата.

През 2003 г. излиза книгата на д-р Иван Василев "Село Тополово" в две части. Във втората е публикуван списък на загиналите тополовци през войните. На стр. 131-132 е списък на 17 души, загинали в двете балкански войни. Авторът е разделил списъка на две части. В първата са имената на петима, които според него са убити при укреплението Хайваз баба край Одрин. Втората част съдържа имената на убитите при с. Сусус (Безводно), Кърджалийско. И за да има по-голяма точност ще предоставя списъка на д-р Василев:

Убити през Балканската война - 1912 г.
- При укреплението Хайваз Баба край Одрин: Стоян Василев Чорлов, Христос Атанасов Пачелиев, Благой. Дим. Ермов, Георги Дим. Ермов, Илия Петков Райков
- При Сусус (Безводно), Кърджалийско: Кузма К. Караколев, Ангел Л. Баков, Димитър П. Пенев, Димитър А. Делчев, Ташко Иванов, Димитър Г. Даскалов, Желязко К. Игнатов, Кръстю К. Милев, Николай Ст. Вълканов, Васил П. Пенчев, Георги Д. Пелев, Благой Димитров.

При работата ми в ДВИА - Велико Търново открих данни за 24 жители на с. Тополово, загинали през Балканските войни. В списъка по-долу ще публикувам данни и за дата и мястото, където са загинали. Самите имена бяха в различни документи на разни военни формирования, където са служили тополовци. Основната част са от списъка на кмета от 1931 г. Не открих данни за Георги Дим. Ермов, Кузма К. Караколев, Димитър П. Пенев, Васил П. Пенчев и Георги Д. Пелев. Имената им не открих и в публикувания списък с 48 000 войници на Държавна агенция "Архиви". Ето имената на 24-мата тополовци, отдали живота си за България:

1. Ангел Ламбрев Баков, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско, на 10.02.1912 г.
2. Атанас Делчев Атанасов, загинал при с. Караагач, Одринско на 03.12.1913 г.
3. Атанас Иванов Златин, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско на 10.12.1912 г.
4. Благой Димитров Яремов, загинал при връх "Мал тепе", Одринско на 12.03.1913 г.
5. Георги Костов Линчовски, загинал при Одрин на 03.03.1913 г.
6. Димитър Атанасов Делчев, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско на 12.10.1912 г.
7. Димитър Георгиев Даскалов, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско на 28.10.1912 г.
8. Димитър Паскалев Тепов, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско 28.10.1912 г.
9. Димитър Славов Иванов, загинал в гр. Пехчево, на 08.07.1913 г.
10. Димитър Тенев Паскалев, загинал при с. Криводол, Щипско на 21.06.1913 г.
11. Димитър Радев Димитров, загинал при с. Ахъркоьой, Одринско на 01.02.1913 г.
12. Желязко Киров Игнатов, загинал при позиция "Мал тепе", Одринско, на 12.03.1913 г.
13. Запрян Атанасов Аролски, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско на 12.10.1912 г.
14. Илия Петров Райков, загинал при вр. "Кум гидик", Пашмаклийско, на 19.10.1912 г.
15. Кръстю Колев Кръстев, загинал при с. Петърслаш, Царибродско на 24.06.1913 г.
16. Кузман Николов (Колев) Ташев, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско на 28.10.1912 г.
17. Марин Кирев, загинал при гр. Щип на 29.05.1913 г.
18. Никола Стоянов Вълканов, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско на 12.10.1912 г.
19. Р. Димитров Димитров, загинал при с. Ахър Кьой, Одринско на 02.03.1913 г.
20. Стоян Василев Чорлов, починал в болница в гр. Пловдив на 14.04.1913 г.
21. Стайко Славов Костов, загинал при вр. "Синя кобила" на 10.03.1913 г.
22. Ташко Иванов Поповски, загинал при с. с. Сусус, Егридеренско на 10.10.1912 г.
23. Христо Атанасов Пачалиев, починал в болница в София на 20.09.1913 г.
24. Янко Колев Вълканов, починал в болница в гр. Пловдив на 15.03.1913 г.

В документите има записани подробности около смъртта на някои от загиналите. За някои от тези, които са паднали в района на с. Сусус (сега с. Сухово, община Ардино), е отбелязано, че са били изгорени. При какви обстоятелства се е случило това, засега нямам данни.

За редник Янко Колев Вълканов разбрах, че след смъртта му в пловдивска болница е докаран и погребан в с. Тополово. Конспектирах и други данни за загиналите тополовци, за семейното им положение, за военното формирование, в което са служили, мястото, където са погребани и пр., но това е материал за едно по-обширно изследване.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев