Загинали жители на с. Стоево през войните 1912-1913 г. и 1915-1918 г. - Теодор Пеев

Според попълнен стандартен формуляр от кмета на селото, загиналите са 10 души. Данни за някои от тях се откриха и в други документи от Държавния Военно-исторически архив във Велико Търново.

За разлика от списъците на другите населени места от тогавашната Станимашка околия, не се откриха големи разлики с т. нар. "кметски" списък. Към момента на мобилизацията четирима от тях са родени в селото.

- Андон Г. Павлов (+1915 г), Иван Спасов Ангелов (+1916 г), Костадин Начев Трачев (+1916 г) и Костадин Г. Павлов (+1916 г). Георги Иванов Стоянов (+1915 г) и Васил Ангелов (+1913 г) са от с. Червен. Георги Хр. Георгиев (+1913 г) е родом от с. Козаново. Родени в с. Арапово (дн. Златовръх) са Калофер Димитров Тянев (+ неизв.). Иван Запрянов Стоянов (+1916 г) е от село Горни Арабанас (дн. Горнослав).


В друг документ се откри името на загиналия на 11 юли 1913 г. Иван Д. Мирчев, който е родом от с. Стоево. Така броят на загиналите стоевци, за които има сигурни доказателства от прегледаните досега данни, е единайсет души.

През 19140 г. началникът на щаба на войската ген.-лейтенант Петков, утвърждава устава на Комитета за въздигане паметник за загиналите през войните от с. Стоево, Асеновградско. По съдържание уставът е идентичен с тези от другите села. Идеята на комитета е била да се издигне (според средствата) паметник или да се постави паметна плоча с имената на загиналите през войните на подходящо място. За такива места в устава се посочват църката, училището или читалището. Отбелязан е и начинът за провеждане на конкурс за художествен проект, разплащане, ситуационна скица и др.

След откриването на паметника или плочата с имената на загиналите през войните от 1885 г., 1912-1913 г. и 1915-1918 г., комитетът се саморазпуска.

За съжаление това добро начинание остава нереализирано.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев