Образите на св. св. Кирил и Методий в Араповския манастир - Светла Москова

1864 година - годината на завършането на стенописите в Араповския манастир "Св. Неделя" е година от Българското възраждане, в която борбата за българска национална църква е в раздара си. И годината в която художникът Г. Данчов прави своите първи решителни крачки по пътя на борбата за свобода. Началото на неговото творчество бележат образите на първите славянски апостоли, които му дават сили по-нататък да стане съратник на един друг Апостол на българския народ, чиито дух е не по-малко величав и да остави на поколенията и неговият лик - ликът на Апостола.

Георги Данчов и Алекси Атанасов изписват църквата в Араповския манастир по начин, по който от векове се изписват църквите по българските земи. Но силата на стенописите се крие в тяхната идейна насоченост. Наред с евангелските и библейските традиционни сцени в цял ръст се изправят в долния регистър на храма внушителни и горди образите на българските патриарси и светци: Патриарх Евтимий, Иларион Мъгленски, Прохор Пшински и др. Не случайно е и изписването на най-почитания през епохата български светец св. Иван Рилски.

Житията на новоканонизираните светци се изграждат в живописта на базата на литературни източници. А. Атанасов и Г. Данчов решават проблема по своему и в това е тяхнат заслуга. От една страна те се придържат към установените норми за изписване на житийни сцени, основа, без която не биха могли да сполучат. Едновременно с това създават композиции, които имат стойности на исторически - макари и в религиозен аспект - но с дълбока идейна насоченост. От друга страна - уповавайки се на своите сили и възможности, показват новото отношение на художника към окръжаващата го действителност. Особено показателна за това е сцената със св. Методий, който проповядва словото сред народа. Хората са облечени в костюми, характерни за този край и за времето на изписване. Тенденции, засилени по време на Възраждането, носещи зародиша на светскта животопис - в което дело отново значителен е приносът на Георги Данчов.
 
Copyright 2003-2008 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев