Загинали жители на с. Червен през войните 1912-1913 г. и 1915-1918 г. - Теодор Пеев

Червен е едно от селата на бившата Станимашка околия, което дава голям брой жертви, загинали през двете Балкански и Първата световна войни. Общият им брой е 58 души - 23 през 1912-1913 г. и 35 през 1915-1918 г. Голяма част от тях умират на фронта от холера, други в боевете при Палас (дн. Рудозем) и Македония. Има и безследно изчезнали.

Участвалите в Първата световна война червенци дават най-много жертви в кръвопролитните битки при Завоя на р. Черна, гр. Струмица, при вр. Еровете и др. в Македония. Някои от тях се завръщат в родните си села, но скоро след това умират от раните си. Сведения за умрели в плен жители на с. Червен не се откриха.


Основно данните за загиналите жители на с. Червен се съдържат в два списъка от 1931 и 1939 г., съставени от тогавашните кметове и изпратени според закона за ОВМПГ (Отделение "Военни музеи, паметници и гробове"). Тези списъци, както и други документи, се съхраняват в ДВИА, В. Търново.

Трябва да отбележа, че между двата списъка няма почти никакви различия. Направени са някои по-късни добавки, вероятно от специалисти. По отметките върху самите документи личаха поправки и допълнителни сведения. При работата с други списъци на военни формирования, участвали във войните се откриха още 8 души от Червен, загинали по различни бойни полета. Добавихме и техните имена. Ето и списък на загиналите жители на с. Червн, за които се откриха сигурни данни:

1912-1913 г.

1. Ст. подофицер Ангел Георгиев Иванов
2. Мл. подофицер Александър Николов Иванов
3. Редник Васил Йорданов
4. Редник Васил Николов Чолаков
5. Редник Васил Кумчев Стойков
6. Редник Васил Ангелов Петков
7. Редник Васил Юрданов Костадинов
8. РедникДимитър Славов Манолов
9. Редник Димитър Костадинов Стайков
10. Редник Димитър Петков Караманов
11. РедникДимитър Колев Атанасов
12. Редник Димитър Колев Ванчев
13. Редник Запрян Атанасов Апостолов
14. Редник Илия Иванов Янчев
15. Редник Михаил Илиев Димитров
16. Редник Тоню Ангелов Димитров
17. Редник Теофил Димитров Аргиров
18. Редник Христо Тодев Пешев
19. Редник Христо Атанасов
20. Редник Христоз Илиев
21. Редник Христо Атанасов Найденов
22. Редник Христо Георгиев Попов
23. Редник Христос Илиев Мавров

1915-1918 г.

1. Редник Ангел Янчев Иванов
2. Редник Андон Илиев Томбаков
3. Редник Андон Ангелов Кралев
4. Редник Ангел К. Василев
5. Редник Васил Янков Димитров
6. Редник Васил Георгиев Вълчев
7. Редник Георги Аврамов Георгиев
8. Редник Димитър Николов Христов
9. Редник Димитър Янков Димитров
10. Редник Еню Георгиев Петков
11. Редник Запрян Георгиев Джамбазов
12. Редник Запрян Славчев Мавров
13. Редник Иван Найденов Николов
14. Редник Иван Атанасов Щерев
15. Редник Иван Костадинов (Костаков) Димитров
16. Редник Иван Костадинов Вълчев
17. Редник Костадин Димитров Петев
18. Редник Примов Ганчев Примов
19. Редник Петър Атанасов Мерков
20. Ст. подофицер Спас Петров Тянев
21. Мл. подофицер Стефан Юрданов Игнатов
22. Редник Спас Манолов Иванов
23. Редник Тома Бечев Колев
24. Редник Тянчо Христев Джуров
25. Редник Христо Атанасов Игнатов
26. Редник Христо Николов Янков
27. Редник Христо Димитров Николов
28. Редник Христо Георгиев Димитров
29. Редник Христо Киряков Георгиев
30. Редник Хараламби Георгиев Попов
31. Редник Христо Георгиев Костадинов
32. Редник Христос Николов Янков
33. Редник Христо Димитров Аврамов
34. Редник Юрдан Димитров Юрданов
35. Редник Яню Георгиев Петков
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев