Развитие на спорта в Асеновград - Живко Колев

На 24 юни 1900 г. се появява първото спортно дружество "Асеновски юнак", основано в трикласното училище. "Юнаците" трябвало да бъдат с висока телесна сила, смели, сръчни и пъргави и да развиват "дружелюбие" помежду си. Те успяват да привлекат в своите редици 400 души ученици и интелигенция. В групите е царял голям ред и дисциплина в името на идеята. Това дружество е просъществувало до 1947 г. и е било разтурено.

До 1920 г. в града успоредно се е развивало и изграденото на 5 юни 1905 г. колоездачно дружество "Родопски орел". То е привличало много ученици. Така наречение "орлета" взимат активно участие в различни излети, походи, манифестации и преходи.

След 1920 г. започват да се роят много спортни клубове и дружества. През пролетта на 1920 г. в града се учредява футболно дружество "Бенковски". През 1937 г. се изгражда Комитетът за физическа култура и спорт, който координира и направлява спортната дейност.


Достойни последователи-патриоти на дружествата "Асеновски юнак", "Родопски орел", и "Бенковски" се явяват спартаковите чети, появили се през 1919 г. Ръководството им е било само от патриоти българи.

През пролетта на 1937 г. се изгражда в така наречения "Червен квартал" спортното дружество "Шипка". Дългогодишни председатели на това дружество са били Б. Ангелов, Г. Кашкавалов, Петър Бачков, Янко Милев, Васил Басамаков, Георги Червенков и др. Постигнатите успехи на това дружество са били изключително от учащите в града.

На 7 август 1967 г. в града се появява ново дружество с името "Асеновец", което се обединява с дружество "Шипка".

Ежемесечно в града се организират и провеждат вътрешни първенства на учащи, градски първенства по възрастови групи, турнири, щафети, кросове, спартакиади, прегледи, празници, композиции и др. Благодарение на масовото участие и успехите на учащите се в града и различните мероприятия през 1976 г. ДФС "Асеновец" е наградено от държавния съвет с народен орден на труда "златен" и грамота.

Асеновградските ученици - спортистите по различните спортове са донесли за града от европейски, световни първенства и олимпиади общо 85 златни, сребърни и бронзови медала, 12 души са завоювали званието "заслужил майстор на спорта", 130 майстори на спорта, 3 заслужили треньори, 3 деятели на ФКС, 3 заслужили съдии и са подобрили над 420 републикански и 16 световни рекорда.

Достойно място в постигнането на тези изключителни успехи през XX век се дължат и на задълбочената и отговорна работа на дългогодишните учители по физически възпитание в града: Апостол Щерев, В. Янков, Васко Симеонов, Васко Василев, Василка Игнатова, Бялко Алексиев, Георги Райчев, Йордан Шкутев, Димитър Стайков, Стоянка Радулова, Златко Папазов, Георги Станков, Атанас Сурлев, Ангел Гюлев, Захари Захариев, Никола Лолов, Ани Моллова, Геновева Миткова, Виолета Стамболийска и др.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев