История на Дружество за физкултура и спорт "Асеновец" - Живко Колев

Появата на новото дружество е било продиктувано от реорганизацията на Окръжния съвет за физкултура и спорт (БСФС) с цел окрупняване на дейността на територията на Пловдивски окръг.

Това е станало в залата на Общинския съвет на пленум на физкултурно дружество "Шипка", проведен на 7 август 1967 г.

Името "Асеновец" е получено след обсъждането и на други имена като: "Асеница", "Асеновски юнак", "Шипка" и др.

Новото дружество се явява наследник на всички преди него клубове и дружества през двадесети век.

В първото ръководство (бюро) са били избрани: Георги Червенков, Неделчо Богданов, Сава Щинков, Стефан Стайков, Андон Алагьозов, Благой Грозданов, Живко Колев, Атанас Иванов и Борис Кендев.


За членове на пленума са избрани още Иван Веселинов, Васко Василев, Васил Симеонов, Васил Янков, Борис Кендев, Иван Денчев, Стоянка Радулова, Борис Трендафилов, Сашо Синапов, Георги Станков, Стойчо Стойчев, Захари Басамаков, Георги Райчев, Неделчо Червенлиев, Янко Деведжиев, Борис Чакмаков, Димитър Вакрилов, Никола Субашев, Щерю Мандалиев, Апостол Щерев, Живко Колев, Благой Грозданов, Неделчо Богданов, Андон Алагьозов, Сава Щинков, Георги Червенков, Стефан Стайков, Атанас Иванов, Цвятко Цветков. За председател на новоучреденото дружество е бил избран Георги Червенков.

Основни задачи, стоящи за решаване пред ръководствата са били издигане равнището на физическата култура и спорта на нивото на съвременните изисквания, внедряване на спорта в бита на хората, внедряване научност в учебно-тренировъчната работа със спортистите, възпитание на спортистите по видове спорт.

Новото ръководство е полагало много усилия и грижи на първо място за квалификацията на кадрите, а също така и по изграждането и подобряването на материалната спортна база.

Назначени са били щатни треньори и специалисти като: Иван Веселинов, Стойчо Стойчев, Васил Петков, Димитър Трамбураджиев, Марин Маринов, Богдан Богданов, Славчо Мангараков, Никола Лолов, Георги Тончев, Кирил Петков, Христо Христев, Христо Грамактиков, Димитър Минков Петко Петков, Янко Деведжиев, Щерю Мандалиев, Васил Паришев, Лъчезар Кишкилов, Кръстю Маргаритов, Петър Лянгов, Димитър Янев и др.

На пленарно заседание са били утвърдени знаме, значка, грамота и цветове на екипите, това е станало на 16.09.1967 г. Цветовете синьо и червено са били запазени от предишното дружество.

Дългогодишни знаменосци и асистенти по време на чествания, конференции и други поводи са били: мс Петър Бойчев, змс Трендафил Стойчев, ззмс Йордан Митков, асистенти - Вержиния Веселинова, Недялка Семерджиева, Лили Иванова, Елена Господинова и др. През своя 40 годишен път на развитие дружеството е взели участие в провежданите републикански спартакиади.

На отчет към дружеството е имало изградени 19 клуба за физкултура и спорт в селата, 6 в предприятията, 3 в училищата и 4 към кварталите. Повечето от тях са били оглавявани от щатни и хоноровани председатели.

Цялостната дейност на тези клубове е била финансирана от ЦС на БСФС и Спортния тотализатор. По онова време селищната система е наброявала 70 112 души. Само в града са живеели 48 868 души, 8 320 души са били учащите в града.

Към дружеството са били изградени две групи спортове: I-ва група, която развива кану-каята, вдигане на тежести и футбол. По тези спортове се е работило за постигане на високо спортно майсторство и принос към националния спорт, а във втора група - за масовизиране на спортовете сред различните слоеве от населението.

През учебната 1972/1973 година са били разкрити полуинтернатни паралелки. За базово училище е било определено ОУ "Христо Ботев".

За постигнатия голям принос към националния спорт и за постигнати високи спортни постижения дружеството е било наградено през 1876 г. с държавното отличие "Орден на труда" - златен и диплома. Отново през 1987 г. за постигнати високи спортни постижения в съревнованието, водено от ЦС на БСФС, за високо спортно майсторство дружеството се е класирало на II-ро място в страната от 175 дружества.

Машината на дружеството работи на високи обороти и от неговите редици израстват много високоразрядни спортисти, донесли от европейски и световни първенства и от олимпиади медали, както следва: змс Трендафил Стойчев, змс Йордан Митков, змс Иван Веселинов, змс Стефан Топуров, мс Васил Петков, змс Христо Плачков, змс Севдалин Маринов, мс Пламен Желязков, змс Вержиния Веселинова, мс Камен Димитров, Георги Апостолов, Шабан Янък, Емил Меркебов, Янко Георгиев, Иван Марчоков, Яни Марчоков, Васил Линов, Любен Ковачев, Метин Кадир, Светла Дамянова, Любен Дръндаров, Димитър Трамбураджиев, Димитър Касабов, Васил Чилингиров, Славчо Мангараков, Петър Стоянов, Георги Чойков, Евгени Каров, Богомил Жечев, Райко Кърмаджиев, Камен Куцев, Трайчо Драганов, Благовест Стоянов и др.

Общо 45 спортисти са взели участие в европейски, световни първенства и олимпиади. Общо са завоювани 78 златни, сребърни и бронзови медала (19 златни, 30 сребърни и 23 бронзови).

Покрити са нормите на заслужили майстори на спорта 9 души, 110 майстори на спорта, 5 заслужили треньори, 4 заслужили съдии и 3 заслужили деятели на спорта. Подобрени са над 400 републикански рекорда и 30 европейски и световни.

С определен принос към тези успехи са и треньорите, деятелите и съмишлениците по видовете спортове. В областта на масовата физкултура и спорта принос имат и щатните организатори в предприятията, селата, училищата и кварталите: Ангел Матаков, Димо Гайдаров, Иван Георгиев, Иван Тодоров, Никола Вълев, Христо Щърбанов, Румен Райчев, Ст. Димитров, Антония Калева, Пламен Вълчев, Никола Шопов, Димитър Ангелов и др.

В своята 40-годишна история дружеството е било подкрепено от много обществени деятели и сътрудници по различните спортове. ДФС "Асеновец" винаги е било в първите редици в страната. Най-плодоносни периоди са 1967-1972 г. и 1972-2000 г.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев