История на физкултурно дружество "Шипка" - Живко Колев

През пролетта на 1937 г. в бившия квартал "Илия Михайлов", наричан още "Червения", група ентусиасти се събират и вземат решение да се изгради спортно дружество с името "Шипка".

Преди него в града ни е имало футболен клуб "Бенковски", който датира от 1920 година.

На учредителното събрание при изграждането му са присъствали: Васил Басамаков, Васил Харамиев, Йорданка Ковачева, Лазар Пачов, Михаил Иванов, Пандо Симеонов, Димитър и Костадин Рушеви, Тодор Ванчев, Кирил Сивков, Георги Дизов, Атанас Гаев, Илия Огнянов, Костадин Пъжев, Йордан Колев, Вълчо Симов, Александър Коруев, Божан Аврамов и др. С пълно болшинство за ръководител на дружеството са били избрани: Йордан Колев - председател, Никола Груев, Тодор Ванчев и Васил Басамаков за подпредседатели и за членове - Христо Делев, Пандо Симеонов, Георги Дизов, Илия Огнянов, Атанас Гаев и Илия Пъжев.

Новоизбраното ръководство е полагало много усилия и грижи да се утвърди като водещо сред останалите спортни клубове, съществуващи по онова време в града.


Освен футболната игра в дружеството са били застъпени и са се развивали и спортовете: лека атлетика, шах, волейбол, баскетбол и малко по-късно през 1947 и 1960 г. се появяват и спортовете вдигане на тежести, кану каяк и др.

По онова време фашистката власт не е разрешила то да бъде утвърдено през същата година, поради факта, че някои от членовете му са били с леви убеждения. Благодарение обаче на оказания натиск и искане на ръководителите на пловдивските дружества - Христо Милков, Христо Попов и Никола Щерев, същото е било узаконено официално.

Дружество "Шипка" е изградило 2 футболни отбора, но по онова време е нямало футболен терен и се е налагало да се играе и провеждат срещите на "Капсидата" и до жп гара на поляните.

Благодарение на голямата любов към спорта, високото съзнание и дисциплина за кратко време неговите редици се множат и укрепват. От него израстват много добри спортисти като Петър Рушев, Любен Райчев, Никола Пехливанов, Костадин Рушев, Стоян Дуков, Борис Тропчев, Георги Кияев, Тянката (Бояджията), Васил Гарчев, Райчо Пожарлиев, Спас и Костадин Киречеви, Кирил Сивков, Александър Коруев, Симо Илиев, Стефан и Георги Тамбуеви, Янко Мазнев, Иван Мазнев, Михаил Аврионов, Димитър Кутоманов, Янко Милев и други.

Екипите на спортистите са били червени фланелки, бели гети и сини гащета. Емблемата е била под формата на ромбоид в два цвята - синьо и червено, а в средата - годината на учредяването му.

Дружеството "Шипка" печели бързо симпатиите на цялото гражданство, авторитет и уважение. Всичко това е озлобило управляващите в града и през 1941 г. вземат решение и го разтурят.

След едно затишие от 3 години, то отново подновява своята дейност. В периода 1944-1958 г. на територията на града се развиват и други спортни формирования като: Околийски съвет за физкултура и Градски комитет за физкултура.

Появяват се и други спортни клубове като: "Локомотив", "Торпедо", "Динамо", "ДСО Червено знаме" и др., които развиват само спорта - футбол. През този период в тях са работили: Петър Бачков, Георги Кашкавалов, Любен Райчев, Трайчо Бакалов, Янко Милев, Благой Грозданов, Тома Димов, Борис Тилев, Васил Мирзов, Кирил Тачев, Неделчо Червенлиев, Руска Панайотова и др.

Идва денят, когато по решение на висшестоящите органи на 4 февруари 1958 г. всички клубове и дружествата в града се обединяват с общото име "Шипка", потвърдено с протокол N 2.

В новото ръководство са били включени Васил Басамаков, който става председател, и членове: Христо Марчев, Благой Грозданов, Любен Райчев, Аспарух Пехливанов, Петър Бачков, Тодор Манолов и др. С новата реорганизация на спорта в страната се слага началото на нов етап за развитието на физическата култура и спорта в града. Появяват се вече и нови спортове като вдигане на тежести, волейбол, баскетбол, борба, лека атлетика, бокс и др.

Внедряват се нови форми, прилагат се новостите на учебно-тренировъчния процес, вече са назначени и щатни спортно-педагогически кадри. Води се целогодишна подготовка със спортистите.

В спортния календар на дружеството са включени: "Ден на физкултурника", спартакиади, прегледи, турнири, масови гимнастически упражнения и други. Спортистите на дружеството вземат участие в прегледите на III-та републиканска спартакиада. Тези и други прояви са пренесени по-късно и в новоучреденото дружество "Асеновец", което се явява наследник на всчики дружества и клубове в града през 20-ти век. Дружество "Шипка" е просъществувало до 1967 г.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев