Неуспелият строеж на читалищна сграда в село Мулдава - Димитър Иванов

Годината е 1941. Мястото, което е отредено за да се построи читалищна сграда в село Мулдава, е на центъра на селото - хорището. Там са ставали общоселските тържества по празниците и естествено е било там да бъде построена най-представителната сграда. Сега там се намира джамията.

От направения водосвет има една ценна снимка, която виждате тук. Централната фигура на нея е свещеникът Ангел Колев. В ляво от него е Стоян Димов - по това време народен представител от този район и голям радетел за благополучието на село Мулдава.

Строежът е започнат с голям ентусиазъм.


Населението масово участва с доброволен труд при изкопа на основите, доставянето на дървен и строителен материал и т.н. Но явно времето не е било за такива строежи. Войната, по-късно и смяната на властта не позволявата започнатото дело да бъде завършено, въпреки че стените се извисяват на около 2 метра над земята.

Фактът, че село Мулдава не е самостоятелна община, а съставна на село Червен, позволява на червенци да натоварят материалите и да ги откарат в тяхното село. В архива е запазено писмо на партийната организация в село Мулдава от 1946 г., с което се протестира пред висшестоящите органи за произвола на червенци.

Мечтата на мулдавци се сбъдва 10 години по-късно. Строителството на сега съществуващото читалище е започнато през 1956 г. и окончателно завършено през 1963 г. Тази сграда оформя и новия център на селото.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев