За произхода на името Горни Воден - Никола Филипов

Докато за етимологията на някои селищни имена се водят спорове, то за наименованията Горни и Долни Воден се смята, че всичко е ясно. Общоприето е, че Воден произхожда от славянската дума „вода”, а определенията Горни и Долни са според местоположението им.

При проучването на селищната история обаче се натъкнах на любопитна подробност, показваща, че не всичко е толкоз просто.

От историческите извори се вижда, че през средните векове и до Освобождението на България тук е имало едно селище и то се е наричало Воден.
Например в тъй наречения "Джелепкешански регистър" от 1576 г. фигурира само едно населено място – Воден. Един - единствен Воден е и в регистъра от 1614-1615 година.

Сегашният квартал Долни Воден се появява като махала на с. Воден в един регистър от 1640 г.


Преди около 350 години османските управници построяват тук своя резиденция. Оттогава е датиран и единият от чинарите пред читалището – сега защитен природен обект.

И подир това обаче във всички запазени документи, включително и в член 10 на султанския ферман за учредяване на Българска екзархия от 28 февруари 1870 година, се говори за едно селище под името Воден.

За първи път руските освободителни войски в свой доклад през 1878 г. за преминаването им през маршрута Брестник-Куклен-Станимака употребяват наименованието Воден– горний. Тази добавка за обхождащите войски е имала руското си значение – "горний" (планински). Впоследствие при временното руско управление за по-голяма точност често виждаме употребата на това име – Воден-горний. През източнорумелийско време, макар и неофициално, понякога също се е употребявало вече добавеното – кога като Воден–горний, кога като Горний Воден. За днешния Долни Воден обаче срещаме – Воден-новата махала, а не долната махала или Воден- долний.

След Съединението се правят редица административни промени и пренаименования. Със Закона за ново административно-териториално деление от 16 май 1901 г. Конушка околия става Станимашка, а новата Воденска махала се именува Долни Воден – самостоятелно селище в така наречената Воденска община с център Горни Воден.

И така – установяваме, че определението "Горни" към селищното име Воден е произлязло от руската дума „Горний” (планински), а не защото е по-нагоре от възникналия няколко века по-късно Долни Воден.
 
Copyright 2003-2013 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев