Зараждането на печата в Асеновград - Кръстьо Софрониев

В сравнение с редица други градове е страната, появата на първите вестници в Асеновград (Станимака) става твърде рано. Това се дължи до голяма степен на на будността на населението от този край, което е чувствало нужда от вестника, а от друга - близостта на града до големия промишлен център - Пловдив, в който е имало вече развита полиграфична промишленост.

Така през месец април 1981 година излиза първият брой на вестник "Педагогиум" - с редактор-издател М. Йончев. Във вестника се поставят на обсъждане редица педагогически въпроси, свързани с възпитанието на учащите се. От втората си годишнина той се превръща в научно-педагогическо списание.

От 6 октомври 1901 година в града се появява вестник "Утро" - независим лист с редактор Й. Генков. За съжаление неговото съществуване е твърде кратко. През 1902 година в града излизат вестниците "Станимашки глас", Искрица", "Селска разговорка", а през 1903 година се появява "Родопски напредък".

Народно-либералната партия през 1904 година започва да издава в-к "Дружба". Вестникът си поставя за цел да пропагандира идеите и политиката на своята партия.

През следващите години в общественият живот на града се появяват печатните издания: "Ново време" - 1908 г., "Ученическа мисъл" - 1915 г., "Крепост" - 1922 г., "Залез" - 1923 г., "Земеделски зов" - 1926 г., "Тютюнев преглед" - 1932 г., "Нов свят" - 1933 г.

През 1932-33 г. асеновградските есперантисти издават на шапирограф на есперанто бюлетин в който се поместват редица материали, в който остро критикуват партиите, които са на власт в онова време. Те разпращат бюлетина и в чужбина.

В първите няколко десетилетия на 20 век в града са излизали повече от 30 печатни издания - вестници, списания, бюлетини и др. Повечето от изданията са били информативни, на малки формати, при твърде ограничени тиражи.

За отбелязване е, че в града най-продължително време излиза седмичният вестник "Родопско ехо", който оставя трайни следи в политико-обществения и културен живот на града.

Още в първия си брой, излязъл на 1 февруари 1925 година, редакцията на вестника пише:
"От всички градове в България, като изключим съвсем малките и като не говорим за големите, остава само Станимака (Асеновград) - град, наброяващ вече над 20 000 жители, който да няма свой местен вестник. Нуждата от вестник, който да свързва хората с техните разнообразни интереси, да отразява колкото е възможно по-пълно целия живот на местността, се чувства отдавна и в Станимашкия край" - и накрая заключава - " Ние сме твърдо уверени, че ще направим нашия вестник едно истинско ехо на живота в Родопа и в подножието на Родопа".

И наистина в продължение на много години вестникът остава верен на това свое обещание.
 
Copyright 2003-2008 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев