Прогимназията "Отец Паисий" в село Тополово - д-р Иван Василев

Прогимназията "Отец Паисий" в Тополово е открита през 1918 година. Първите учители са Христо Шивачев, сестра му Елена от София и Цвета Цочева от Асеновград. Има 60 ученици, от които 43 в пети и 17 в шести клас. През учебната 1919-1920 година е открит седми клас.

Първият директор е тополовецът Йордан Запрянов. Старите поколения тополовци го помнят като изявен просветител, всеотдаен общественик и съветник на хората. През 1936 година той вече е училищен инспектор в Асеновград. Тук се изявява като талантлив организатор и ръководител на просветното дело и култура и оставя трайни следи в общокултурната история на града и района.

Любопитно е да се знае, че през 1932 гофина броя на учениците, в прогимназията е 136, а през 1940 година те стават вече 179. Дълъг е списъкът на просветителите от прогимназията. Сред тях са дългогодишни учители тополовци са: Димитър Божанов, Ангел Ангелов, Никола Бърборков, Янко Вълканов, Елена Коленцова, Йордан Василев, Любов Христев, Йордан Д. Запрянов, и др. Тук учител е и Георги Ковачев, завършил Садовското училище и е въвеждал селяните в бубарството.

В Тополовската прогимназия получават основното си образование бъдещи учители, лекари, инженери, юристи, агрономи и др. Сред тях с научна степен са проф. д-р Запрян Запрянов, известен математик, бивш зам. ректор на офийския университет; проф. д-р Атанас Митков,бивш ректор на Русенския университет и рационализатор в областта на селскостопанската техника; доц. д-р Елена Гергова, зам. декан на Химическия факултет и ръководител на катедра "Обща и неорганична химия" при ПУ "Паисий Хилендарски"; доц. д-р Ангел Запрянов, работещ в Катедра "Земеделска икономика" при Аграрния университет - Пловдив и др.

През 1950 година прогимназията и началното училище в Голямо Тополово се преместват в новата училищна сграда. През учебната 1987-1988 година тук се открива и гимназия с директор Йордан Кожухаров. След него директори са Вихра Запрянова, след нея завършилата българска фиология в ПУ "Паисий Хилендарски" и над 30 години учителствувала тук Йорданка Бижева.

Историята на учебното дело в Тополово е показател за развоя на този важен дял от цялостната култура на Асеновградския край.

 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев