Организационна подготовка на Съединението в Асеновград - Ангел Кръстев

Още на 10 февруари 1885г. в къщата на Иван Андонов се провежда тайно събрание, на което се учредява Български таен централен революционен комитет (БТЦРК), по подобие на комитета основан от Васил Левски. За негови членове са избрани: Захари Стоянов - председател, секретар Иван Андонов, касиер Тодор Гатев и членове - Спиро Костов, Иван Стоянович, Спас Турчев, поручик Ганю Атанасов и Карайовов.

След учредяването на БТЦРК в Пловдив, започват да се изграждат местни комитети в редица селища в областта като идеята е освобождението на Македония. С този първоначален замисъл се активизират и преселници от Македония и Тракия.

В Асеновград през онези години има значителна маса преселници от Македония и Родопите, която более за освобождаването на тези части от българските земи. През 1885 година се учреждяват две дружества. По подобие на БТЦРК в Пловдив и в Асеновград в края на февруари или в началото на март 1885 година е основан Таен революционен комитет (ТРК). За да помогне за неговото учредяване, в града пристига членът на ЦК и началник на Тайната полиция Спиро Костов. В негово присъствие е изграден местният комитет. В него влизат: Никола Кръстев - председател, Костадин Балтов, Панайот Сребров, Георги Ковачев, Герасим Старчев и Атанас Богоев - всички представители на учителкста гилдия в града, млади, наскоро завършили образованието си. По всяка вероятност учредяването е станало в къщата, в която е живял Никола Кръстев.

През следващите седмици и месеци в различни села на Конушка (Асеновградска) околия са изградени местни комитети.

По същото време радетелите за освобождението на Македония мобилизират своите привърженици. На 4 юни 1885 година група представители на македонските преселници се събират и учредяват Македонско дружество. Негов представител е учителят Ташо Мимидичков, а секретар - Георги Даракчиев. Няма съмнение, че комитетът и дружеството работят във взаимодействие, съгласно поставените задачи. Така е до лятото на същата година, когато някои обстоятелства, свързани главно с международните условия, налагат да се преустановят действията на акцията за Освобождението на Македония и се съсредоточат единствено по организиране на Съединението. Въпреки това Македонското дружество дълги години продължава своя организационен живот. Цялата организация в Конушка околия за участие в Съединението пада на местния ТРК в града, ръководен от Никола Кръстев.

На 3 август 1885 година в село Дермен дере (Първенец) се провежда заседание на по-важните комитети в Източна Румелия, на което присъства и председателя на комитета в Асеновград. Обновен с Централния комитет, взети са решения за незабавно организиране на Съединението. Определена е датата за неговото провеждане - 15 септември. Завземането на конка в Пловдив се възлага на Конушкия (Асеновградския) и Голямоконарски (дн. гр. Съединение) отряди. Взето е решение за привличане на военните към съединисткото движение.

 
Copyright 2003-2009 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев