Духовно - културен резерват - Асеновград

Имайки се в предвид засиления интерес към субсидиране на реставрационна дейност на духовните обекти с цел начеване на туристическа дейност на религиозна основа искам да напиша един примерен план на този духовно-културен резерват, ползвайки една статия на Росица Морева от преди близо 30 години публикувана в асеновградската преса.

И от двата бряга на реката се намират два стари квартала с живописен облик. Според програмата, на левия бряг на реката, в най-южната част, там, където е бил средновековният град, се предвижда да се развие музеен комплекс. Тук има запазени повече стари паметници, което дава възможност да се използва наличната база за разгръщане на няколко музейни експозиции, свързани тематично и хронологично с единнен екскурзоводен път. От голямо значение е, че от тук минава пътят от Пловдив за Смолян, която ще улеснява посещението на музейните експозиции.

Програмата включва следните обекти, обявени за паметници на културата.

1. Метохът на Бачковски манастир - възрожденска сграда с основи от XI век. В нея ще бъде разгърната експозиция на отделите "Археология" и "Възраждане" и възстановен стария облик на метошкият комплекс, който е в ужасно състояние, както се вижда на снимката.

2. Къщата с линовете - уникален паметник на винарството. В нея ще се покаже един от основните занаяти в старият град - лозарство и винарство.

3. Възрожденска сграда на ул. "Кирил и Методий" N7, т.н. "Консулато" - експозиция на градският бит и култура на населението от края на XIX и началото на ХХ век.

Посетителят и гостът на града ще имат възможност, посещавайки отделните експозиции, да се запознае с оригиналните паметници: църквата "Св. Ян" от XIII в., средновековната крепостна стена на града, иконостасите на църквите "Св. Богородица", "Св. Никола" и "Св. Василий", които се отличават с високо художествено майсторство.
На десния бряг на реката, в кв. "Св. Георги", също ще се оформи музеен резерват, който ще обхваща следните музейни експозиции: история на просветното движение в града, сбирка на старите занаяти. По екскурзоводния път посетителите се запознават с оригиналния архитектурен паметник - църквата "Св. Георги" и реставрирани възрожденски сгради. След посещението на обектите в града гостите му се отправят към Асеновата крепост, в църквата на която ще има експозиция на археологически материали, открити при разкопките, а оттам в Бачковския манастир.
Програмата предвижда и посещение на бившите концлагери "Гонда вода" и "Св. Никола". Там ще се оформят експозиции, които да запознават посетителите с ежедневието в концлагерите.
Осъществяването на переспективната програма трябва да стане с помощта на цялата общественост в града, защото опазването на паметниците на културата е дълг на всеки гражданин.

 
Copyright 2003-2008 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев