Калеевата горичка - Ангел Кръстев

Началото на двадесетия век заварва южните склонове на масива между Метоха и Асеновата крепост без дървесна растителност. Тук е имало ниви с лозови насаждения.

В началото на 20 век филоксерата унищожава лозовите насаждения. Засаждането на нови лози е труден процес. Нужни са 4-5 години до тяхното плододаване.

По това време (1899-1900 г.) кмет на града е Христо Калеев - един от първите радетели на залесяването. Той се среща с един от известните по онова време лесовъди Байкушев.


Лесовъдът идва в Асеновград и събира семена от дървета, които израстват във фиданки. Тези фиданки местните залесители засаждат в района от сегашния разклон на пътя за крепостта до бензиностанцията.

За да се улесни залесяването в района, в града е основано залесително дружество. Христо Калеев става негов съветник. Младата горичка расте под грижите на асеновградските залесители. Местните хора я наричат "Калеевата горичка". Някъде в края на първото десетилетие на 20 век започва строителството на пътя за село Бачково. Унищожени са част от залесените дръвчета. Ако се вгледаме сега в този участък, ще видим че от горичката, наричана "Калеева", са останали единични дръвчета.

С голямата си любов към гората кметът Христо Калеев поставя едно добро начало. С него започва историята на залесителното дело в града, а така също и залесяването по-късно на целия участък, който сега наричаме "парк "Асенова крепост".
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев