История на горското стопанство в Тополово - д-р Иван Василев

Лесничейството в Тополово е създадено на 1 януари 1939 година с цел стопанисване, охрана и експлоатация на общинските и частни гори.

То обхващало горите в землищата на селата Тополово, Новаково, Горнослав, Орешец, Мостово, Добростан, Долнослав, Червен и Мулдава и било подчинено на Пловдивската горска инспекция.

Първият му директор е Георги Бобоцов, роден в село Павелско, Смолянско през 1907 година. Той завършва лесовъдство в Цариград.


От началото на 1939 година е на работа в Тополово, а след това - директор на Държавното горско стопанство в Пловдив. След Бобоцов директори на лесничейството в Тополово са: Големинов, Видолов и Стефан Вълчев (1948-1949 г.).

Първите горски надзиратели са Петър Динев, Димитър Чорбаджиев, Ляшко Ганев, Атанас Пачалиев и др.

От 1 януари 1948 година всички гори се одържавяват и Тополовското ревирно лесничейство става Държавно горско стопанство с директор Костадин Мундев (1949-1951 г.), а след него Никола Томов (1951 г.).

На 1 април 1951 година Тополовското горско стопанство преминава към горското стопанство в Асеновград с директор Никола Харалампиев и главен счетоводител Никола Николов. През 1965 година под ръководството на горския надзирател Димитър Дамгалиев става залесяването с борчета на местностите "Керезлика" и "Поляните".

От началото на 1979 година до март 1991 година в Горското стопанство в Тополово е поделение на Горскостопанския комбинат - Пловдив. Към него са причислени землищата на селата Тополово, Новаково, Леново, Орешец, Добростан, Долнослав и Горнослав. През този период директори на Горското стопанство са Иван Харитев, Иван Кардашимов, Петър Попов и Георги Иванов, а зам.-директор Атанас Запрянов и главен счетоводител Латю Латев.

През 1991 година Горското стопанство в Тополово отново преминава към Горското стопанство в Асеновград с директор инж. Димитър Джамбазов, гл. счетоводител Славчо Табаков и началник ГСУ Атанас Удонджиев.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев