Откриване на училище "Петко Каравелов" - Ангел Кръстев

След проведените антигръцки вълнения през 1906 година сградите на гръцките училища преминават на разположение на просветните органи.

Всички те се намират в горната част на града. По това време значително а нарастнало населението в северната част на града, в тогавашната "Кюмюрджи" махала. В тази част местният богаташ Ганьоолу изгражда спиртна фабрика. Тук се обособява друга махала, наречена "Стойчо" махала. Изграждат се къщи и в останалата част на махалата.официален сайт на училище "Петко Каравелов" - тук
Единствената сграда, приспособена за училище е Караалановата къща, в която през 1889 се открива трикласното училище. Местните хора чувстват остра нужда от училище, където да се учат техните деца. Именно те поемат инициативата. На заседание през септември 1908 година общинските съветници разглеждат постъпилото предложение за изграждането на училище.

След като съветниците констатират действителната нужда от такова училище в квартала, вземат следното решение: "Още през 1909 година да се построи основно училище в "Кюмюрджи" махала на мястото на старите турски гробища.

В средата на август 1910 година започва строителството на училището. "Училището биде наименовано "Петко Каравелов", за да се знае и помни, че постройката е започната по времето, когато каравелистите са били на власт" - пише вестник "Дружба".

Учениците от тази част на града са настанени в новата училищна сграда.

През 1911 и 1912 година Общинския съвет отпуска средства за отчуждаването на земи, които да послужат за разширение на двора, извършва се заграждането му. Откриването на училището е повод и за прокарване на улица "Фердинанд" (сегашната "Александър Стамболийски").
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев