Бит и душевност на станимаклии (Из спомените на Апостол Н. Беждремов) - Иван Гащилов

Кръчмарските веселби за онова време бяха латерните. Особено през именните дни.

Влизаха в двора на именника и с подходящата песен му честитяха именния ден срещу дребен бакшиш и една почерпка.

В този малък квартал (Амбелино и Бахча махала) се наброяваха шест кръчми: на Никола Учкунов, Димитър Ковачев, Георги и Васил Милчеви, Атанас Каварджиев, Димитър Х. Николов и Никола Бобуранов; седем бакалници, четири хлебопекарни и др.Поминъка на населението беше основно лозарство и винарство, отглеждане на буби, тютюн, лук и бъчварство. Големи майстори бъчвари бяха Янко Фучеджи на улица "Винарска" 8, Георги Каварджи на улица "Неофит Рилски" 13, Апостол Мълчина на улица "Гулаш" 12 и др. Развито беше и тепавичарството (тупането на селски аби от целия Асеновградски и Борисовградски регион) от Тома Данката, Влашо Шинолата, Теофил Церона и др. Техните тепавици бяха в местността "Жаблица" на мястото на старата мелница на Никола Панайотов и сега съществуващата дуварница на Високата пещ. Диканите за вършитба също бяха професия на Никола Прашката, който задоволяваше нуждите на по-голямата част от Южна България. По-рано е имало и самарджии за направа на самари за мулета, коларо-железарски работилници, сарачи и др.

В Бахча махала и Амбелино има две големи черкви "Св. Георги", която е най-голямата в града и "Св. Богородица - Благовещение", както и параклисите: "Св. Никола", "Св. Трифон", "Св. Врач" и "Св. Петка".
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев