Строителството на моста до площад "Тракия" * - Иван Гащилов

Първите публикации за въпросния мост срещаме през 1940 година. Гражданите на Асеновград чувствали голяма нужда от мост, който да свързва центъра на града с Пловдивското шосе и жп гарата.

Градът растял, а от там и нуждите на хората.

Във вестник "Родопско ехо" от 27.09.1940 година четем: "... Левият устой за големият мост срещу площад "Тракия" е вече забетониран. Днес се почва работа по изкопаване основите за десния устой за същия мост.Едновременно с това се прави и едно малко продължение на крайбрежната лява стена на реката. Тази стена се изравнява със стената, съществуваща до общинската баня, и цели да запази квартала от наводнение".

Големият мост, който е предназначен да свързва центъра на града с Пловдивското шосе и гарата се работи отново. Както е известно миналото лято (1942г.) се изкараха двата средни устоя. Сега се работи за направата на крайните два устоя, на левия и десния бряг на реката... Идното лято мостът ще бъде завършен" - се посочва в пресата.

Общинският инж. Матей Матеев към средата на на 1940 година съобщава, че поради неблагоприятните условия за строеж, настъпили вследствие усложненото международно положение, изпълнението на по-важните благоустройствени мероприятия, замисляни от Общината, изглеждало проблематично. В резултат обаче на положените усилия от общинската управа по-голямата част от тия мероприятия ще могат да се осъществят още тази година. На първо място стои постройката на резервоар за 2000 куб. м. вода и новият мост, който предстои да се строи.

През 1943 година в Асеновград на посещение е министър Добри Божинов - за освещаване на финансовата палата. Той обещал да помогне за изграждането на моста.

Ето и някои цифри на изразходвани средства при строителството. В документите на Общината е записано: "За довършване на големия нов мост на пл. "Тракия" са изразходвани:

- За бочарда на сводовете и челата 1500 куб м. по 65 лв = 975 000 лв.
- За каменната облицовка на стълбовете 150 куб. по 6000 лв = 180 000 лв. и устоите с гранит към 30 куб.
- За железен парапет по детайли 2800 кг. по 209 лв = 560 000 лв, павирането на моста е отделно. Необходимо е 1 865 000 лв., както и сметката за паважа, да се поеме от държавата в лицето на околийското инженерство.

За този мост Общината се задължава да извърши циментовата замазка на платното и изолацията му, което ще струва 200 000 лв."

Довършителните работи на моста са продължили и през 1945 и 1946 година. За 1946 година е планирано окончателното завършване на моста с парапети. Размерите на моста са: дължина 70м, широчина 6 м, квадратурата на паважа е 400 кв. м.

И така мостът е факт. Независимо от буйните води на р.Чая, той не е мръднал. Мостът е най-пряката и удобна връзка. И днес основният човешки поток минава през него.

-----

* - днес площад "Акад. Николай Хайтов"
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев