Основаване и дейност на юнашко дружество "Асеновски юнак"

На 24 юни 1900 година родолюбиви асеновградчани учредяват юнашкото дружество "Асеновски юнак".

Първите кълнове за образуване на дружеството посяват учителите от детските училища в града. На учителски съвет, проведен на 24 юни 1897 година, те разглеждат Окръжно на Министерството на просвещението, в което се дават указания за образуване на гимнастически дружества. Взето е решение да се започне пропаганда и подготовка за учредяване на такова в града.Каква дейност са извършили учителите не е ясно, но такова дружество действително е образувано. Това както казахме става на 24 юни 1900 година. За основаването на юнашкото дружество и за неговата по-нататъшна дейност е оставил записки един от неговите инициатори и основатели - генерал Йеротей Сирманов, тогава майор от Трето планинско отделение. Той приписва заслугите за образуване на дружеството на военните, между които е и той. В записките си Йеротей Сирманов пише, че Трето отделение заменя в града 21 пехотен полк през юни 1900 година. През същия месец е образувано юнашкото дружество. Възможно ли е това, те да са в основата на организиране на дружеството? Главната заслуга безспорно е на асеновградчани.

Как става учредяването на юнашкото дружество?

На 24 юни 1900 година в Асеновград пристигат юнаците от Хасковското дружество "Родопски юнак". Те посещават Асенова крепост, за да видят възстановения надпис. Тук, пред юнаците от Хасково и местни граждани, председателят на дружество "Родопски юнак" апелира за образуване на дружество в града.

Същия ден хасковските юнаци изнасят спортна програма при салаша, който се е намирал до сегашната пожарна. Тук учителят Настев от Асеновград обявява решението за учредяването на дружеството, което да се нарича "Асеновски юнак". Вечерта на същия ден в централното училище е избрано и неговото ръководство. Председател - Христо Арабаджиев - банков чиновник, подпредседател - Йеротей Сирманов, секретар-деловодител - Никола поп Василев, домакин - Тома Атанасов и съветници - Димитър Боев и Спас Игнатов. За главатар на юнаците е избран подпоручик Александър Савов.

След известно време е преработен и утвърден уставът на дружеството, приет е и вътрешен правилник.

Основната дейност на юнаците е да участват в четите, които ще се подготвят за участие в спортни игри. Много бързо в четите се записват голям брой юноши-юнаци, което налага избирането на нов главатар. За такъв е избран Георги Цветков.

Още при учредяването, пък и след това, юнаците срещат сериозни пречки. Командирът на Трето отделение забранява на подчинените си да участват в юнашките игри. Директорът на Трикласното училище също забранява на учениците си да се включват в игрите.

През 1902 година юнашкото дружество има вече и свое знаме. Първоначалната идея е, на знамето да се извезат елементи с образа на Иван Асен II, което да съответства на името му. Впоследствие се налага нова идея. Решено е на знамето да има елементи, които да отговарят на замисъла на дружеството. А според Йеротей Сирманов, основният замисъл за неговото създаване е да "извърши национално пробуждане за борба с гръцкия елемент в Станимака"

Нарисуваното на знамето представлява коленичил с единия си крак грък, държащ в ръка гръцкия герб, а отгоре го притиска български юнак.

На 12 юни 1902 година знамето е показано пред юнаците, които го посрещат с "ура". На 18 юни е избран за знаменосец Тома Атанасов, а за негови асистенти - Борис Гологанов и Георги поп Василев.

На следващите два дни асеновградските юнаци участват във Втория юнашки събор в граад Пловдив. По време на манифестацията начело са асеновградските юнаци със знамето, гордо носено от юнака Тома Атанасов.

На проведенето второ отчетно събрание става промяна в ръководството на дружество "Асеновски юнак". На мястото на Христо Арабаджиев е избран Никола поп Василев. Три години по-късно председател става Йеротей Сирманов. През тези години асеновградските юнаци имат имат и свой марш по музика на известния български композитор Емануил Манолов.

Юнашкото дружество "Асеновски юнак" преминава през различни периоди, но успява да оцелее, за да буди националното съзнание, да бъде камбанен зов за националното утвърждаване, школа за младежите и децата за здраве и родолюбие.

През 1947 година, заедно с много други обществени организации, юнашкото дружество е забранено, като е обявено за фашистко.
 
Copyright 2003-2011 © Станимака - Духовно наследство. All Rights Reserved | Web design, hosting and support by Ивайло Мирчев